Storstilet oliejagt i Grønland kan koste hvaler livet

Et 50.000 kvadratkilometer stort område i Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland er ved at udvikle sig til verdens nordligste offshore felt. Men olieefterforskning kan give problemer for hvalerne, der bliver skræmt væk eller dør på grund af støj.

Foto: WILL ROSE/HANDOUT

Det er første gang, de grønlandske oliemyndigheder nu uddeler olielicenser her, dvs. licenser til efterforskning, hvilket åbner for senere tilladelse til produktion, hvis der bliver gjort kommercielle fund. Området højt mod nord i Arktis er lovende, siger geologerne.

Men olieefterforskning i Grønland er noget af et eksperiment. Der eksisterer f.eks. ingen infrastruktur for olie- og gasvirksomhed. Afstandene fra til både Ittoqqortoormiit, der fra de nye østgrønlandske koncessionsfelter i Grønlandshavet er nærmeste by i Grønland, eller til byerne Akureyri eller Reykjavik i Island, er enorme.Dertil kommer, at der ikke er fundet sikre og endelige løsninger til at opsamle og fjerne olie ved en eventuel oliekatastrofe på havet eller ved udslip under isen.

Desuden har de grønlandske myndigheder længe haft diskussioner med biologer og grønlandske fangere om, hvordan seismisk aktivitet påvirker hvaler, hvalrosser og andre havpattedyr.

Det kan ifølge Grønlands Naturinstitut ikke udelukkes, at høje lydtryk og støj olieindustrien laver i forbindelse med indsamling af seismiske data, der sker ved at sende lydbølger mod havbunden, kan påvirke hvalernes adfærd og give fysiske skader af f.eks. ører og måske medføre døden.

Det britiske olieselskab Cairn Energy har tidligere af de grønlandske myndigheder fået grønt lys til olieefterforskning ud for Nordvestgrønland - til trods for, at danske rådgivere advarede om, at en sårbar bestand af narhvaler risikerede at tage skade.

De støjende undersøgelser har fået danske biologer til at råbe vagt i gevær. I 2011 vurderede danske DCE (Det Nationale Center for Miljø og Energi) over for Grønlands myndigheder, at der var risiko for, at , Cairn Energy, med såkaldt 3D-seismik i Baffin Bugt risikerede at skræmme narhvaler væk fra et vigtigt sommeropholdssted i Melville Bugten.

Det affødte ifølge ingeniøren.dk en del diskussion mellem DCE og de grønlandske myndigheder, da det var første gang, at DCE vurderede, at seismiske undersøgelser risikerer at skade hvalerne.

Ifølge Grønlands oliemyndighed, Råstofstyrelsen, skulle Cairn Energy råbe "hval i sigte", hvis der blev observeret en narhval nærmere end 500 meter fra skibet, der foretog seismiske undersøgelser. Undersøgelser har vist, at hvaler risikerer fysiske skader på ørerne inden for den afstand.

Cairn Energy oplyste til myndighederne, at selskabet ikke observerede hvaler. Men da der ingen opsyn er med selskabet, så må myndighederne stole på Cairns oplysninger.I år var den igen gal i forbindelse med Shells seismiske undersøgelser i beskyttede havområder i Baffin Bugt. Undersøgelserne fik dengang biolog Birgith Sloth, der har været dansk delegeret i Den Internationale Hvalfangskommission til at komme med følgende udtalelser:

»Det er ganske forfærdeligt. For selv om vi ikke ved, hvor mange narhvaler der vil dø af støjen, så ved vi videnskabeligt, at nogle vil dø eller skades, for Shell planlægger at lave seismiske målinger lige midt ind i narhvalernes beskyttede føde- og spiseområder,« advarede hun i metroexpress

Også seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut Mads Peter Heide-Jørgensen, der har ansvar for overvågning af hvaler i Grønland, advarede. Han tilskrev 200 narhvalers pludselige død under isen i 2009 og 2010 i Baffin Bugt den massiv støj fra tidligere seismiske forstyrrelser.

»Man skal passe på og i hvert fald overvåge, hvad der sker med bestanden. Men det har man valgt at se bort fra, så det er ikke nogen god situation,« sagde han.