Storkommuner truer konkurrencen

Fair Play. Erhvervslivet frygter, at de 98 storkommuner vil forstyrre det private erhvervsliv. Grænserne mellem privat og offentlige flyder, og det forudses, at kommuner vil insource flere opgaver, gå uden om de små leverandører og på anden måde presse markedet.

Kommunerne involverer sig mere og mere med private virksomheder. Samtidig bliver de bedre til det, de laver.

De kommunale indkøbere går allerede efter storaftaler med private leverandører, og der ser ud til at være en bølge af insourcing på vej af ældrepleje, affaldshåndtering og grønne arealer.

Politikerne vil samtidig tænke på kommunal "branding" og i gode relationer til erhvervslivet.

Rådgiverfirmaet Deloitte advarer om, at der kan opstå konkurrenceproblemer, hvis ikke myndigheden får tænkt sig om.

- De offentlige aktiviteter er ofte subsidierede, og det offentlige har typisk en stærk position på markedet, forklarer seniorkonsulent Helle Lange, Delotte med ansvar for offentlige virksomheder og konkurrenceloven.

Derfor bør kommunerne undersøge, om nye tiltag er i konflikt med konkurrencereglerne, udbudsreglerne eller regler reglerne om offentlig støtte.

Effektivisering giver bagslagErhvervslivet ser en reel fare for, at en del kommuner i deres benhårde jagt på effektivisering og synlige resultater vil komme til forvride konkurrencen. De ser allerede nu tegn på, at kommunerne vil hjemtage outsourcede opgaver (insource), danne egne virksomheder og frasortere små virksomheder ved udbudsforretninger.

Både Dansk Erhverv, Serviceindustrien under DI, KA Pleje, og Håndværksrådet har medlemmer, som er havnet i problemer med deres kommunale kunder efter 1. januar i år.

- Vi har en lang række eksempler på, at det offentlige ikke agerer hensigtsmæssigt over for private aktører, siger konsulent Martin Koch Pedersen, Dansk Erhverv.

Blandt andet er der fra årsskiftet i en række kommuner stillet krav om, at små hjemmeplejefirmaer skal dække samtlige distrikter i den ny storkommune, ligesom der ved udbud ses krav om at tilbudsgiveren skal have en likviditet og lagerbeholdning, som kan være svære at opfylde for smv'er.

- Vi er bekymrede for, at udbudene bliver større og større og dermed uopnåelige for de mindre virksomheder, siger chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet.

Organisationen har derfor indledt en dialog med kommunerne, der skal få dem til at indse fordelene ved at inddrage de små virksomheder.

Mindre leverandører truetEn undersøgelse, som Dansk Erhverv har gennemført blandt landets kommunalpolitikere viser, at 55 procent af samtlige politikere går ind for, at det offentlige selv skal løse opgaverne på social- og sundhedsområdet. Dette vil tage brødet ud af munden på en række mindre leverandører.

Serviceindustriens branchedirektør Frank Bill og Martin Koch Pedersen, Dansk Erhverv, frygter, at samme holdning vil føre til, at kommunerne vil insource opgaver inden for blandt andet frit valg, rengøring, affaldshåndtering og gartneri.

Der er ikke noget ulovligt ved at insource opgaver, der førhen blev varetaget af kommunen, oplyser professor i forvaltningsret Steen Rønstedt, Københavns Universitet.

- Det skulle lige være medmindre, der er sket en udvikling på markedet eller politisk, så det ikke længere er en kommunal opgave, siger Steen Rønstedt.

I dag kæmper serviceleverandørerne på frit valg områderne med kommunernes meget uigennemsigtige priser, påpeger Frank Bill. Priserne går ofte for at være sat meget lavt, og flere aktører venter nu, at storkommunerne vil sætte prisen endnu lavere og dermed udkonkurrere de private aktører med deres eget alternativ.

- Bare det, at regeringen nu giver konkurrencestyrelsen ret til at gribe ind og fastsætte timepriserne for fritvalgsydelse i ældreplejen, illustrerer jo, at der er et kæmpeproblem med manglende gennemsigtighed i de kommunale priser , siger han og henviser til den konkurrencepakke, der er på vej fra regeringen.