Store pengetanke stævner OW Bunker for kæmpebeløb

ATP, PFA og en stribe store danske investorer vil have penge for de tab, som de led, da OW Bunker gik konkurs. Nu stævner 26 af dem direktionen, bestyrelsen og den svenske kapitalfond, der solgte virksomheden.

Olieforsyningsvirksomheden OW Bunker var kun lige kommet på børsen, da det gik helt galt, og kolossale tab på oliespekulation kom for dagens lys. Der er foreløbig varslet erstatningskrav for omkring 2,5 milliarder kroner. Arkivfoto: Kasper Palsnov Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

En række store investorer med ATP og PFA i spidsen stævner flere af de aktører, som stod bag det krakkede bunkerselskab OW Bunker med hovedsæde i Aalborg. Den svenske kapitalfond Altor, som ejede selskabet, er uforstående.

Et konsortium, som består af i alt 26 danske institutionelle investorer, stævnede mandag OW Bunker ved Københavns Byret. I stævningen kræves der en erstatning på ca. 769 mio. kr., og blandt afsenderne er Danmarks største investor, ATP.

»Selv om det kommer til at tage år, før vi får en afklaring, har ATP en pligt over for vores medlemmer til at søge at få dækket det tab, som vi har lidt på OW Bunkers konkurs. Vi har som investor også en klar interesse i at få fastslået et ansvar i denne helt ekstraordinære sag,« siger Tomas Krüger Andersen, chefjurist i ATP Pensions & Investments.

OW Bunker blev børsnoteret i marts 2014 til en pris på 5,3 mia. kr., men gik konkurs allerede samme efterår.

Spekulation i olieprisen

Den præcise årsag er endnu ikke afklaret. Men selskabet spekulerede heftigt i olieprisen og havde store lån til en kunde gennem Singapore-selskabet, Dynamic Oil Trading.

»Det er yderst vigtigt, at vi får den her ulykkelige sag fuldt belyst samt får placeret et ansvar for hændelserne omkring OW Bunkers børsintroduktion og konkurs. Ikke mindst for at få genoprettet den nødvendige tillid til det danske børsmarked. Samtidig skylder vi naturligvis vores kunder at få erstattet deres tab bedst muligt,« siger Rasmus Bessing, direktør i PFA Asset Management.

Investorerne begrunder stævningen med, at det børsprospekt, som lå til grund for noteringen, var »mangelfuldt i form af ufyldestgørende, fejlbehæftede, misvisende samt udeladte og skjulte informationer«.

Særligt den voldsomme spekulation i olieprisen kan have prissat virksomheden alt for højt. Det skyldes, at børsprospektet tegnede et billede af en handelsvirksomhed, der tjente små marginer på en stor volumen, men reelt kom op mod halvdelen af driftsindtjeningen i OW Bunker i flere år fra ren spekulation.

Fem parter stævnet

Stævningen er rejst mod konkursboet, mod kapitalfonden Altor, der ejede OW Bunker, samt mod bestyrelsen og den daglige ledelse af OW Bunker.

Daværende bestyrelsesformand Niels Henrik Jensen ønsker ikke at udtale sig, og det har ikke været muligt at tale med Jim Pedersens advokat, John Korsø Jensen. Den svenske kapitalfond Altor har svært ved at forstå stævningen.

»Vi har ikke kunnet læse detaljerne i stævningen, eftersom den er på flere hundrede sider, og vi først har fået den for et par timer siden. Men generelt kan jeg sige, at vi afventer den retslige proces. Vi har tidligere brugt meget tid på at gå gennem de fakta, som vi havde tilgængelige efter tragedien i OW Bunker, og vi er sikre på , at vi ikke bliver skyldige i nogle forhold,« hedder det i en mail fra Tor Krusell, pressechef i Altor.

Brud på oplysningsforpligtelser

Ud over den samlede stævning har fem af de 26 investorer desuden indgivet en separat stævning med krav om erstatning, fordi de desuden mener, at selskabet ikke overholdt oplysningsforpligtigelserne i værdipapirhandelsloven i efteråret 2014.

De 26 investorer oplyser, at der kan komme yderligere søgsmål, men at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, om der skal rejses yderligere sager. Det skyldes, at investorerne ikke mener, at de har den fulde information om forløbet. Konsortiet vil derfor søge at indgå en såkaldt suspensionsaftale med emissionsbankerne og revisor, fremgår det.

Den aftale skal sikre, at et eventuelt krav ikke bortfalder som følge af passivitet eller forældelse.

Stævningen kommer, efter at kuratoren i konkursboet kort inden nytår sendte en stærkt kritisk rapport ud – en rapport som slog fast er der for konkursboet var grund til at rejse erstatningskrav mod flere aktører.

Samlet er der varslet søgsmål for 2,5 mia. kroner. Ud over fra selve konkursboet og nu fra de danske institutionelle investorer kan der komme krav fra en gruppe amerikanske investorer og fra Dansk Aktionærforening.

For en måned siden rejste Bagmandspolitiet sigtelse mod tidligere adm. direktør i OW Bunker Jim Pedersen, tidligere finansdirektør Morten Skou og tidligere chef for Dynamic Oil Trading i Singapore Lars Møller.