Store indlån piner bankerne

Bankerne kæmper med at få lånt nogle penge ud, og imens vokser indlånene kraftigt i bankerne og skaber store indlånsoverskud. Men det lave renteniveau gør det særdeles vanskeligt for bankerne at forrente pengene.

Mange danske banker har et solidt indlånsoverskud – heriblandt Arbejdernes Landsbank, der erkender, at det er lige i overkanten med 12 mia. kroner på kistebunden. Foto: Torben Åndahl Fold sammen
Læs mere

Danskerne bliver ved med at spare penge op i banken, men der kommer ikke lige så mange kunder ind for at låne pengene, og derfor ophober pengene sig. Bankerne har svært ved at forrente de mange indlånskroner på anden vis, og dermed presses bankerne yderligere på toplinjen – deres renteindtægter.

Normalt vil bankerne placere indlånsoverskuddet i Nationalbanken eller sikre værdipapirer og så indkassere differencen i renten, men på grund af det lave renteniveau er det meget begrænset, hvad bankerne får ud af dette i øjeblikket.

»Udfordringen er, at renteniveauet er så lavt, som det er, og det er meget svært at få en synlig forrentning af sin overskudslikviditet uden at påtage sig meget store risici. Det er jo sådan i dag, at de mest sikre placeringer er Nationalbanken og statsobligationer, og der er renterne jo næsten nede i 0 pct., og i nogle tilfælde er renten negativ. Det er selvfølgelig med til at sætte toplinjen under pres i pengeinstitutterne, for man vil meget hellere låne pengene ud til nogle gode kunder,« siger Jan Kondrup, direktør for Lokale Pengeinstitutter.

Problemet eskalerer i øjeblikket i hovedparten af bankerne, fordi udlånet kvartal for kvartal falder, mens indlånet samtidig blot stiger. Fagbladet Bankinfo har udarbejdet en oversigt over de danske bankers indlånsoverskud ved halvåret. Den viser, at på trods af, at landets fem største banker, der sidder på hovedparten af bankbalancen i Danmark, alle opererer med indlånsunderskud, har den samlede sektor alligevel et indlånsoverskud på 76 mia. kr.

En af de banker, der har et meget stort indlånsoverskud, er Vestfyns Bank. For hver 300 kroner, banken har i indlån, er blot omkring 200 kroner udlånt. Det er ikke optimalt hverken for kunderne eller banken, siger bankdirektør Arne Jakobsen:

»Det er ikke nogen stor forretning at have indlån i øjeblikket. Tværtimod. Vi kan dybest set kun bruge det til at have som et beredskab, til vi kan begynde at låne det ud igen. Men vi arbejder også med vores kunder på at se på alternative placeringsmuligheder i værdipapirer,« siger han.

En række af de banker, som Berlingske Business har talt med, understreger, at det er en del af strategien at have et vist indlånsoverskud, da det fungerer som en buffer. Heriblandt er Arbejdernes Landsbank, der har hele 12 mia. kroner i indlånsoverskud, hvilket dog er for meget rent driftsøkonomisk, erkender de.

»Det er vigtigt for os at vise omverden, at vi nyder tillid hos danske kunder, og at vi også kan tiltrække store indlån fra store kunder. Når man har den forretningsmodel, så må vi også se i øjnene, at så kommer man altid til at operere med en større buffer, end der driftsøkonomisk er optimalt,« siger bankdirektør Jan Andersen.