Store forandringer på vej i dansk billogistik

Ny doktorafhandling peger på, at billogistik mellem fabrik og forhandler kommer til at spille en større rolle fremover.

Læs mere
Fold sammen

Biler og status handler mere om at producere biler og sælge dem end om at sørge for, at de kommer frem fra fabrikken til udstillingsvinduet.

En frisk doktorafhandling om billogistik af forskeren Leif-Magnus Jensen fra Handelshøjskolen BI i Oslo viser, at mellemleddene - det vil sige især logistikfirmaerne - vil få langt større opgaver i moderne bildistribution fremover end i dag, og de vil yde andet end standardiserede tjenester.

- Mellemleddene får mindre opmærksomhed i dag, men det kan måske ændre sig, siger forskeren.

Han har gennemført et studie af mellemleddenes roller i moderne distribution med baggrund i det norskejede autologistikfirma Autolink og firmaets position i forhold til Honda og to norske Honda-forhandlere. Samtidig har han set på Autolinks relationer i indskibsningshavnen Copenhagen Malmö Port (CMP) i Malmö. Autolink distribuerer biler til forhandlere i Norge, Sverige, Finland og i de baltiske lande.

I Danmark er der flere bildistributionsfirmaer, som indgår aftale med importører om totalleverancer. Således klargør firmaet Dansk Auto Logik biler i Vamdrup og Kalundborg for flere danske bilimportører, som i reglen kun ser bilerne elektronisk.

- I større lande er distributionsdelen sat i større system. Jeg ved fra Frankrig, at bilforhandlerne samarbejder med underleverandører, der klarer hele opbygningen af bilen med udstyr, indretning, lakering og dekorering af varebiler, reolopbygning og meget andet. Når først slutkunden og sælgeren er enige, tager underleverandøren sig af resten. Et sådant system kunne man nok profitere på som både importør, forhandler og kunde, siger Bent Steen Jensen, produktchef for varebiler hos Opel Danmark A/S.

Han kunne godt forestille sig, at det kunne være en fordel i nedgangstider, fordi alle besparelser tæller.

Win win-situation

Globalisering og øget international handel har resulteret i de store ændringer inden for logistik og distribution. Kunderne bliver stadigt mere krævende, teknologien ændrer sig, og opgaverne bliver mere specialiserede.

Produktionen af biler ændrer sig i takt med salg og efterspørgsel på bilerne. Det har givet mellemleddene betydelige udfordringer, men har også givet mulighed for at få en større og vigtigere rolle i erhvervslivet.

- Mellemleddene må håndtere øget grad af kompleksitet og stor variation i fragtvolumen, påviser Leif-Magnus Jensen i sin doktorafhandling.

Mellemleddene tvinges til at indarbejde større fleksibilitet, og de hjælper med til at håndtere og koordinere slutkundens bestillinger og leverancer fra flere bilproducenter.

Hos Dansk Auto Logik i Vamdrup har man allerede kunder, der har outsourcet deres billogistik, så Dansk Auto Logik også står for blandt andet opbygning, lageropbevaring af nye og brugte biler samt slutmontering.

Værkfører Hans Ulrik Mikkelsen, der har kontakten med mange af bilimportørerne, ser en øget interesse for outsourcing af hele billeverancen.

- Der er ingen grund til at køre bilerne rundt til flere opbyggere, når det hele kan ske centralt, og vores kunder med afdelinger flere steder i landet behøver ikke at få biler leveret ved hovedkontoret - især ikke hvis det ligger i Aalborg og det er afdelingen i Nakskov, der skal have bilen. Man slipper også for at involvere unødige led. Vi har kunder, som i stedet for at bruge to måneder til klargøring, kan klare det på tre uger gennem outsourcing, siger Hans Ulrik Mikkelsen.

Leif-Magnus Jensen har især været optaget af at se, hvilke roller distributøren spiller i forhold til sine bilkunder. Konkurrencen har betydet øget effektivitet gennem hele logistikkæden. Mellemleddene er gennem tilpasning og omstilling blevet vigtigere for værditilvæksten i hele kæden.