Storbankers kontrol af aktiehandler halter – Danske Bank får hård kritik

Finanstilsynet har det seneste år udført en inspektion af markedsovervågningsfunktionen hos fire storbanker, der fører til kritik og påbud. Danske Bank tager kritikken til efterretning og ser behov for forbedringer.

Finanstilsynet kritiserer Danske Bank for at have omfattende og væsentlige mangler i bankens markedsovervågning og systemunderstøttelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet har efter inspektioner i fire af landets største banker fundet mangler i deres markedsovervågning og systemunderstøttelse, som fører til påbud fra Finanstilsynet til dem alle.

Det drejer sig om Danske Bank, Nykredit Bank, Sydbank og Jyske Bank.

»Alle fire værdipapirhandlere har fået påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer markedsovervågning af alle ordrer og transaktioner, som værdipapirhandlerne foretager med finansielle instrumenter,« skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Især Danske Bank havde mere omfattende og væsentlige mangler i bankens overvågning, »som er kritisable«. Landets største bank har i alt fået fire påbud.

»Finanstilsynet fandt betydelige mangler i Danske Bank A/S’ markedsovervågning, eftersom omfanget og dækningen af bankens markedsovervågning ikke står i et rimeligt forhold til omfang og størrelse af bankens forretningsaktiviteter.

Derfor har Finanstilsynet givet Danske Bank A/S påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer og transaktioner, som Danske Bank A/S foretager med finansielle instrumenter,« oplyser statens finansielle vagthund.

Danske Bank tager kritik til efterretning

Finanstilsynet har iværksat yderligere undersøgelser af markedsovervågningsfunktionen hos Danske Bank.

Formålet med inspektionerne, der blev gennemført fra november 2018 til november 2019, var at undersøge, om de fire storbanker levede op til lovkravene i forbindelse med handel med værdipapirer.

Ifølge tilsynet kan manglende markedsovervågning medføre, at markedsmisbrug ikke opdages og bringes til ophør, hvilket skader de finansielle markeders integritet og offentlighedens tillid til værdipapirer og derivater.

Hos Danske Bank tager man tilsynets redegørelse til efterretning.

»Vi vil tage de nødvendige tiltag for at sikre, at tilsynets påbud bliver efterlevet. Påbuddene vedrører vores markedsovervågningsfunktion, og vi har i 2019 investeret betydeligt i at styrke området. Vi er enige i, at der er behov for yderligere forbedringer og vil gennemføre disse i tæt dialog og samarbejde med Finanstilsynet,« udtaler Philippe Vollot, der er bankens chief compliance officer.