Stor usikkerhed om Nykredits lokkemad

De såkaldte »kundekroner« har været realkreditkæmpen Nykredits lokkemad til de vrede kunder, der er blevet ramt af prisstigninger. Men der hersker stor usikkerhed, om kundekronerne er skattepligtige.

Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, har været på charmetur rundt i landet for at få de kommende forhøjede bidragssatser til lettere at glide ned hos de vrede boligkunder. Billedet er fra mødet i Hjørring i mandags. Foto: Henning Bagger
Læs mere
Fold sammen

Nykredit bruger de såkaldte kundekroner som lokkemaden, der skal få kunderne i datterselskabet Totalkredit til at sluge de kraftige prisstigninger, der er på vej. Det bliver dyrere nu og billigere senere gennem tilbagebetalinger, lyder logikken.

Men nu sår en stribe fremtrædende skatteeksperter tvivl om, hvorvidt »kundekronerne« under Nykredits karruseltur bliver beskattet i værste fald to gange og dermed gør omvejen tilbage til kundernes lommer til en rigtig dårlig forretning.

»Jeg vil sige, at det er meget tvivlsomt, om Nykredit kan holde denne her model fri for skat. Men det er noget mudret, da vi ikke kender alle detaljer,« siger Torben Bagge, partner og skatteekspert hos Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

Nykredit har holdt kortene bemærkelsesværdigt tæt ind til kroppen, og selv da koncernen efter voldsomme kundeprotester præciserede planerne om kundekroner, kom der ikke meget mere frem. I en kort meddelelse oplyste koncernen, at der efter planen skal udbetales 600 mio. kr. til Totalkredit, når Nykredit børsnoteres og senest 1. juli 2017.

Det første tilskud vil blive finansieret gennem »låneoptagelse og/eller et salg af en del af Foreningen Nykredits aktier i Nykredit Holding A/S.« Men derefter er det planen, dels at udbytter fra det børsnoterede selskab skal finansiere kundekronerne, dels at alle kunder i Nykredit og Totalkredit skal nyde godt af dem.

Men der stod også i meddelelsen, at Totalkredit skal træffe beslutningen om den konkrete anvendelse af tilskuddet.

»Totalkredit kan og må først træffe og udmelde denne beslutning, når repræsentantskabets beslutning foreligger,« hed det i meddelelsen.

Kryptisk formulering

Her ligger nøglen til at gøre udbetalingen skattefri. Formålet må nemlig ikke defineres på forhånd, hvis det skal være skattefrit. Og nu følges sagen med spænding.

»Vi er mange skatteeksperter, der glæder os til at se, hvad svaret bliver fra Skat. Vi har ikke set en foreningsejet børsnoteret virksomhed, der vil sende pengene tilbage på samme måde før, og hele den skattemæssige side af sagen er uopdyrket land,« siger Henning Boye, skatteekspert hos revisionsfirmaet BDO.

Nykredit har selv offentligt fortalt, at realkreditkæmpen har bedt Skatterådet tage stilling til modellen. Henning Boye kalder det »meget usædvanligt«, at Nykredit på forhånd flager, at sagen på forhånd er sendt til godkendelse i Skatterådet.

»I de fleste tilfælde ville man gå stille med dørene. Nogle vil måske se det som et indirekte forsøg på at lægge et pres på Skatterådet,« siger han.

Torben Bagge fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen påpeger, at det er centralt, hvordan man skattemæssigt definerer tilbagebetalingen til kunderne.

»Kvalificeres det som udbytte, vil det som udgangspunkt være skattepligtigt. Kvalificeres det derimod som en reduktion af det tidligere betalte beløb til Nykredit, skal det som udgangspunkt skattemæssigt behandles på samme måde, som dette beløb blev behandlet skattemæssigt. Det er selvfølgelig kommercielt vigtigt, at kunderne og ejerne ikke bliver beskattet, da modellen er sukkeret oven på de markant forhøjede biddragssatser. Derfor synes jeg også, at det er fornuftigt at spørge Skatterådet,« siger Torben Bagge.

Indirekte tilbagebetaling

Som udgangspunkt skal pengene først beskattes som udbytte fra et aktieselskab. Dernæst skal kunderne som udgangspunkt beskattes af en økonomisk fordel. Men der kan være undtagelser.

»Kunderne skal som udgangspunkt beskattes, men eksempelvis forsikringsselskaberne har i mange år sendt penge tilbage til kunderne. Det er ikke noget, som man bliver beskattet af, da man ser det som en reduktion af forsikringspræmien. Det svarer til, at min forsikringsudgift bliver mindre, og det skal jeg ikke beskattes af, medmindre jeg fik fradrag for den oprindelige præmiebetaling,« siger Torben Bagge.

Netop ydelserne til realkreditten inklusiv bidragsbetalingerne kan trækkes fra i skat.

Henning Boye fra BDO påpeger den forskel, at kunderne hos forsikringsselskaberne får pengene tilbage fra samme juridiske enhed.

»Det er helt anderledes her, hvor du får penge tilbage på en indirekte måde til foreningen Nykredit. Foreninger er normalt ikke skattepligtige af udbytteindtægter. Det ser ud til, at man arbejder på at finde på en metode, hvor man kan sende pengene tilbage i systemet uden at skulle betale skat,« siger han.

Jens Frederik Hansen, cand.jur. og forhenværende medlem af Skatteankenævnet i København, har fundet den paragraf i Selskabsskatteloven, der muligvis udgør Nykreditkronernes vej til skattefrihed. I indledningen til paragraf 32d i lovbekendtgørelsen hedder det, at »Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger«.

Men der står også specifikt, at skattefriheden ikke gælder udbytteudlodninger.

»Dermed er det måske kun selskabsskat på udbyttet, der udløses, og det stiller stadig kunderne dårligere, end hvis de havde fået rabat på bidragene,« siger Jens Frederik Hansen.

Det har ikke været muligt at få kommentarer fra hverken Skatterådets formand Hanne Søgaard Hansen, som henviser til sin tavshedspligt, eller fra pressechef Jens Theil, Nykredit:

»Vi kommenterer ikke sagen, før der er en skattemæssig afklaring.«