Stor nedjustering fra Max Bank

Sjællandske Max Bank må nedjustere kraftigt i årsregnskabet for 2008, der nu bliver op mod 100 millioner kroner ringere end ventet. (Opdateret)

Foto: Nanna Kreutzmann/Scanpix
Den sjællandske bank Max Bank nedjusterer tidligere forventninger til resultatet for 2008 med op mod 100 millioner kroner. Forventningerne til resultat før kursreguleringer og skat ligger nu på minus 140-145 millioner kroner mod tidligere et underskud på mellem 35 og 55 millioner kroner. Efter skat ventes et samlet tab på 115-120 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes både realiserede og forventede tab på et begrænset antal større udlån med pant i værdipapirer. Her er bankens pant, som følge af faldende aktiemarkeder, blevet væsentligt mindre værd.

De samlede tab på udlån ventes i 2008 at nå op på ca. 190 millioner kroner. Før nedskrivninger, kursreguleringer og skat venter banken et overskud på 48 millioner kroner mod 39 millioner kroner året før.

Max Bank har i løbet af 2008 nedbragt sin samlede udlånsbalance med 750 millioner kroner til 4,2 milliarder kroner. Baseret på de nuværende forventninger er bankens solvens på 11,3 procent i forhold til et internt solvensbehov på 8,8 procent, oplyser banken.

Ritzau