Stor Mærsk-kontrakt på russisk gasledning

Mærsk Supply Service er i fuld gang med en stor opgave til et trecifret millionbeløb i Østersøen.

Foto: NF

Mens ledelsen i Mærsk overvejer mulighederne for at investere store beløb i opbygningen af tre store russiske havne og udvikling af ny teknologi i russisk arktis i det næste årti, så man kan bore efter olie og gas året rundt, tjener Mærsk Supply Service nu gode penge på etableringen af den 1.220 km russisk-tyske naturgasledning Nord Stream gennem Østersøen.

I disse dage er det mere end 150 meter lange rørlægningsfartøj Castoro 6 i gang med at lægge rør i farvandet knap 40 km øst for den svenske ø Gotland. Mærsk Supply Service har i øjeblikket tre specialskibe i arbejde for den italienske entreprenør Saipem.

Saipem er det ene af to entreprenørselskaber, der bygger den første af to parallelle gasrørledninger. De går fra bunden af Østersøen fra den russiske by Vyborg til Lubmin i Tyskland. Ledningerne bliver anlagt ved at pløje rørene ned under havbunden.

Ifølge administrerende direktør i Mærsk Supply Service, Carsten Plougmann Andersen, har Mærsk fået en kontrakt på et stort tocifret millionbeløb i dollar med Saipem og den anden entreprenør, der arbejder for projektet Nord Stream. Dermed vil Mærsk få en omsætning på et betydeligt trecifret millionbeløb i kroner i forbindelse med projektet.

»Det er en stor kontrakt, som vi er glade for,« siger Carsten Plougmann Andersen.

A.P. Møller - Mærsk kommer med kvartalsregnskab den 11. maj, og derfor vil direktøren ikke oplyse kontraktens nøjagtige beløb.

To ankerhåndteringsfartøjer, Mærsk Tackler og Mærsk Tracer, servicerer i disse måneder løbende rørlægningsfartøjet Castoro 6, som et tredje fartøj fra Mærsk Supply Service leverer rør til. Ankerhåndteringsskibene flytter ankrene, hvorefter rørlægningsfartøjet selv trækker sig frem via ankrene. Yderligere to Mærsk-fartøjer er på vej til andre opgaver på Nord Stream gasledningen.

Nord Stream er et af Europas største infrastrukturprojekter. Rørledningen, der skal forbinde Rusland med EU, skal i løbet af nogle år levere russisk naturgas til 26 millioner europæiske husstandes årlige forbrug.

Verdens største gaseksportør, Gazprom, vil til efteråret eller begyndelen af vinteren 2011 begynde at sende gas igennem Østersøen via rørledningen. Fra 2012 til 2030 skal russisk Gazprom levere én milliard ton gas til DONG via Nord Stream. Gassen bliver leveret ved den dansk-tyske grænse.

I 2010 omsatte Mærsk Supply Service, som lægger olie- og gasrørledninger rundt om i verden, for 734 millioner dollar. Selskabet, der har en flåde med 68 skibe og knap 2.000 søfolk plus 200 mand på land til støttefunktioner, er især aktivt ved Brasilien, Angola og i Nigeria.