Stor indtjeningsvækst i vente i Jyske Bank i 2015

Jyske Banks store opkøb af BRF kredit kommer til at have en markant effekt på bankens regnskaber i de kommende år, vurderer ugebrev.

Foto: Torben Christensen

2015 bliver et særdeles interessant år for aktionærerne i Jyske Bank. Banken står nemlig overfor det første hele regnskabsår efter det store opkøb af BRFkredit i starten af 2014.

Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.

Det store opkøb kommer nemlig til at have en markant effekt på Jyske Banks resultatopgørelse i de kommende år.

- Som forretning er BRF størrelsesmæssigt knap en tredjedel af Jyske Bank, hvis man måler på nettorente- og gebyrindtægter, oplyser ugebrevet.

Ifølge prospektet fra opkøbet ventes indtægts- og omkostningssynergier i niveauet 600 mio. kr. fuldt implementeret fra 2018, fremhæver ugebrevet og påpeger, at dertil kan lægges den eksisterende indtjening i BRFkredit.

Ugebrevet vurderer, at markedet ikke helt har indregnet BRF-opkøbets betydning for Jyske Bank, måske på grund af de problemer, som skal afklares i relation til den opsagt samarbejdsaftale med Nykredit/Totalkredit.

Endvidere ser ugebrevet potentiale i Jyske Bank-aktien, som kan blive udfoldet, når markedet gradvist i løbet af 2015-2016 får vished for det potentiale, der ligger i opkøbet af BRF.

Jyske Bank-aktien lukkede fredag i 316,10 kr. efter en stigning på 1,1 pct.