Stor fremgang i Nordeas danske forretning

Nedskrivningerne falder markant på Nordeas danske privat- og erhvervskunder, og det giver en stor resultatmæssig fremgang i Nordeas danske del af forretningen.

Peter Lybecker, adm. direktør i Nordea Danmark, kan glæde sig over faldende nedskrivninger blandt de danske privat- og erhvervskunder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Mens Nordea på koncernniveau oplever en tilbagegang i tredje kvartals resultat, ser det ganske anderledes positivt ud, hvis man fokuserer alene på den danske del af forretningen i Nordens største bank, kaldet Banking Denmark.

Tallene er vel at mærke for retaildelen af banken i Danmark, hvilket vil sige privatkunder og erhvervskunder, mens private banking-kunderne og de største erhvervskunder, der ligger i Corporates & Institutions-divisionen, ikke tælles med i Nordeas opgørelse af, hvad de kalder Banking Denmark.

Godt nok falder nettorenteindtægterne i Banking Denmark ni pct. fra 309 mio. euro i tredje kvartal 2014 til 280 mio. euro svarende til 2.089 mio. kr. Det skyldes blandt andet danskernes manglende lånelyst, men omvendt har mange lagt lån om i perioden på grund af den lave rente, og det har givet et løft i gebyr- og provisionsindtægterne på 13 pct. fra 46 mio. euro i tredje kvartal 2014 til 52 mio. euro eller 388 mio. kr. i tredje kvartal i år.

De samlede driftsindtægter falder en smule fra 370 mio. euro til 364 mio. euro, men samtidig har Banking Denmark i Nordea skåret en større del af driftsomkostningerne så de lander på 184 mio. euro mod 198 mio. euro i tredje kvartal 2014.

En del af omkostningsbesparelserne i perioden skal findes på medarbejdersiden, hvor medarbejderantallet i forretningsområdet Banking Denmark er faldet fra 3.286 til 3.116.

En af forretningsområdets helt store forbedringer ligger i nedskrivningerne. De er nedbragt markant fra 44 mio. euro i tredje kvartal 2014 til 16 mio. euro eller 119 mio. kr. i samme periode i år.

Det giver et resultat før skat på 164 mio. euro eller 1.224 mio. kr., hvilket er en pæn fremgang fra de 128 mio. euro i resultat før skat i tredje kvartal 2014.

Dermed leverer Peter Lybecker, adm. direktør i Nordea Danmark, og David Hellemann, direktør for Banking Denmark, et godt resultat til koncernen og endda det bedste resultat af Nordea-koncernens seks retaildivisioner, der omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Øvrige.

Sveriges retaildel giver et resultat før skat på 153 mio. euro, Norge et resultat før skat på 124 mio. euro, Finland et resultat før skat på 122 mio. euro, De Baltiske Lande et resultat før skat på 22 mio. euro og Øvrige et negativt resultat før skat på 43 mio. euro.