Stop klynkeriet, nørder

Det er ved at blive en af dansk erhvervslivs helt store kommunikations­udfordringer, at man rigtigt mange steder ikke kan tiltrække den tilstrækkelige og den rigtige arbejdskraft.

Kresten Schultz Jørgensen Fold sammen
Læs mere

Vi blev igen mindet om det her i avisen lørdag: Der mangler så mange IT-folk i Danmark, at mere end hver fjerde IT-virksomhed herhjemme helt har måttet opgive at ansætte ledige til IT-stillinger. Der er størst efterspørgsel på de allerdygtigste, for eksempel dataloger med dyb forståelse for algoritmer, men også på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Værst ser det ud i Jylland, og allersværest er det at skaffe folk længst væk fra de store universitetsbyer. Alene i Esbjerg mangler i skrivende stund 500 ingeniører.

Omkostningen? At Danmark har sværere end nødvendigt ved at udvikle nye produkter, at vi får flaskehalsproblemer og grundlæggende slet ikke får del i den vækst, der ellers kunne være muligt.

Ellers noget? Ja, at problemet kun bliver værre, fordi udbuddet af personer med en videregående uddannelse i Danmark ifølge prognoserne vil stige med ca. 350.000 frem mod 2030 svarende til en stigning på ca. 40 pct. i forhold til i dag. Det er personer, som i mindre grad end i dag kan se frem til at blive ansat i den offentlige sektor, og som derfor skal ansættes i den private sektor – det vil sige ikke mindst som ingeniører og teknikere, hvad de altså ikke rigtigt har lyst til.

Så hvis er skylden? Spørger vi virksomhederne, er det lidt karikeret sagt altid politikernes og herunder uddannelses- og forsknings­minister Sofie Carsten Nielsens (R), fordi regeringen og Folketinget burde dimensionere uddannelserne således, at der altid var nok af ingeniører og teknikere.

Sådan har debatten om koblingen mellem uddannelser og erhverv jo lydt i årtier. Giv os de kandidater, vi har behov for, siger virksom­hederne – uden i nævneværdig grad at interessere sig for sammen­hængen med de unges egen motivationsstruktur.

Eller anderledes udtrykt: Når så relativt få unge ønsker at læse de tekniske fag, kunne det så skyldes, at sektorerne, de faglige organisationer og ikke mindst virksomhederne har været alt for dårlige til at kommunikere de kvaliteter, der er ved at vælge et teknisk og natur­videnskabelige karrierevej?

Som kommunikationsrådgiver har jeg selv været aktivt involveret i den kampagne, Undervisningsministeriet i løbet af vinteren har kørt for at fremme søgningen til erhvervsskolerne. Baggrunden er, at andelen af unge, der søger erhvervsuddannelserne, inden for de seneste ti år er faldet fra 30 pct. til 19 pct. – og en korrekt erkendelse af, at fortællingen om gymnasiet som svaret på alle ambitioner klart har overskygget fortællingen om alle de spændende ting, man kan bruge en erhvervs­uddannelse til? Man kan f.eks. få en karriere inden for medie­produktion, planter og natur, mad, design og meget andet.

Dét er man så i gang med at råde bod på nu – i sidste øjeblik.

Kunne det tænkes, at det samme er tilfældet inden for de videre­gående IT- og ingeniøruddannelser? At der mangler klare fortællinger om alle de fantastiske job, der venter derude i medicinalbranchen, i IT-branchen og inden for bygge- og anlægsvirksomhed? At de tekniske fag – alene ordet – i alt for mange år har været en etiket, som virksomhederne har kunnet bruge til at »bestille« den arbejdskraft, de havde behov for, uden hensyntagen til deres egen tiltrækningskraft?

Jeg tror afgjort, at svaret er ja. Vi bør naturligvis i et skattefinansieret uddannelsessystem i nogen grad målrette dimensioneringen efter markedets efterspørgsel. Men – og det er pointen: Det er og bliver brancherne og virksomhederne, der tegner uddannelsernes endemål, det vil sige de job og de karrierer, som de unge mennesker skal investere et liv i. Det gælder også IT-branchen og ingeniørvirksomhederne.

Så stop klynkeriet, nørder – og gør jer lidt tiltrækkende.