Støt kurs mod digitale byggeproces

Læs mere
Fold sammen
Udviklingsinitiativet Det Digitale Byggeri er kommet godt i gang. Otte måneder efter startskuddet er målene identificerede

og projektet godt på vej. Konsortierne, der skal udvikle rammerne for byggeriets digitale informationshåndtering er efterhånden

ved at være på plads.



Der ligger nu forslag til tre af de fire bygherrekrav, som fra 2006 skal få byggeriets

parter til at håndtere og udveksle byggedata digitalt. Det gælder kravene til digitale licitationer og udbudsprojekter,

til 3D projektering og til fælles brug af projektweb. Senere på efteråret får de følge af kravsættet

til digital aflevering af drifts- og vedligeholdsdata.



I slutningen af august afgøres konkurrencen om, hvem der skal forestå

det sidste af indsatsområderne i Det Digitale Byggeri - best practice opbygningen, som gennem eksemplets magt skal stimulere

byggeriets virksomheder til at tage de digitale løsninger til sig.



Samtidig går arbejdet med at tilvejebringe Det

Digitale Fundament ind i realiseringsfasen.



Lige inden sommerferien godkendte Erhvervs- og Boligstyrelsen forslaget fra foreningen

bips'', der har påtaget sig at løse opgaven, og som gennem en intensiv idé-og debatfase har identificeret tre væsentlige udviklingsopgaver,

der skal løses over de kommende to år.



Den ene - udarbejdelsen af et fælles klassifikationssystem for byggedata

- er allerede i gang, og i løbet af august lægger arbejdsgruppen sine første resultater frem i høring:

Forslag til fælles terminologi, meta- og procesmodeller.



Det Digitale Byggeri er et tre-årigt samarbejde mellem Fonden

Realdania, Erhvervs-og Boligstyrelsen og den danske byggesektor om at udvikle fælles digitale standarder i hele byggeriet. Resultatet

vil bl.a. blive et sæt bygherrekrav som fra 2006 vil være gældende ved alle statslige byggearbejder. høy