Stilhed før stormen i K/S-branchen?

Regnskaberne afspejler generelt, at de fleste konkur­ser i branchen antageligt nu er overstået, efter en ganske voldsom fusionsbølge over de seneste tre til fire år, hvor mange udbydere er forsvundet fra jordens overflade og opslugt af andre aktører.

Der har hængt truende grå skyer over branchen de seneste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Bruttoresultat blandt de 25 største danske K/S-udbydere var sidste år nogenlunde som året før, hvis der korrigeres for to særlige forhold: For det første er Vektor Finans gået konkurs, og for det andet havde Global Wind Power i 2011 et bruttoresultat i 2011 på 56 mio. kr. mod nul kroner sidste år.

Hovedparten af de ”gamle” K/S-udbydere lever i dag af administration af projekter, og som Økonomisk Ugebrev har beskrevet i de seneste års brancheanalyser af K/S-branchen, sker også et stille og roligt ryk væk fra rollen om K/S-udbyder til alene at være administrator.

Som det fremgår af gennemgangen af nye anpartspro­jekter, bliver der i år udbudt for ca. 2,2 mia. kr. anpartspro­jekter inden for især sol, en mindre andel vind og meget lidt i ejendomme. Kun otte af de tidligere K/S udbydere har et bruttoresultat over 10 mio. kr. – med Eurowind Energy, Kristensen Properties, Difko og Ejendomsinvest som de største.

Resultatmæssigt kom Eurowind og Ejendomsin­vest flot ud af 2012 med overskud på henholdsvis 52 mio. kr. og 58 mio. kr. Eurowind skriver i regnskabet, at ”det har været t tilfredsstillende år for Eurowind. Koncernens hovedaktivitet består af ejerskab, drift, administration og køb og udvikling af vindmølle- og solcelleparker i tysk­land, Danmark, Polen og Rumænien.

Hovedlinjen i den langsigtede strategi er at opbygge en energikoncern med produktion af strøm fra vedvarende energikilder i form af egenudviklede projekter. ”For Ejendomsinvest skyldes det positive resultat primært en tilbageført hensættelse på til­godehavender til Michael Kaa Andersens moderselskab, og denne usikkerhed udløser da også et regnskabsforbehold fra den eksterne revisor.

Difko og Investeringsgruppen Danmark kommer ud med mindre positive driftsresulta­ter, men store bundlinjeunderskud på grund af finansielle nedskrivninger. Dikfos underskud skyldes især nedskriv­ninger på ejendomsprojekter og ændret indregning af skattemæssige underskud. For ID skyldes underskuddet negative værdireguleringer på skibe og en ekstraordinær nedskrivning på 51 mio. kr. på et enkelt projekt.

Regnskaberne afspejler generelt, at de fleste konkur­ser i branchen antageligt nu er overstået, efter en ganske voldsom fusionsbølge over de seneste tre til fire år, hvor mange udbydere er forsvundet fra jordens overflade og opslugt af andre aktører.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 39.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her