Stigende forskel på store og små banker

Tallene for 2012 - og ikke mindst for fjerde kvartal - vil demonstrere, at behovet for strategisk nytænkning i mange af de finansielle virksomheder bliver stadig mere påtrængende, skriver Økonomisk Ugebrev.

De største pengeinstitutter begynder igen at mærke en stigende efterspørgsel og har foreløbigt fået tab og nedskrivninger under kontrol, skriver Økonomisk Ugebrev. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Ét tal springer i øjnene: Pengeinstitutternes samlede udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder i Danmark er faldet med 359 milliarder kroner siden udgangen af 2008, viser tal fra Nationalbanken. Det er et fald på 23 procent – eller næsten en fjerdedel. Alene i oktober og november 2012 er bankudlånet faldet 4 procent (tallene for december foreligger endnu ikke).

Danske pengeinstitutters nye normale består dermed foreløbig i et skrumpende forretningsgrundlag i form af en kraftigt faldende udlånsmasse, der nu yderligere ledsages af en usædvanligt lav rentemarginal. Fjerde kvartal vil derudover sandsynligvis vise, at der bliver endnu større forskel på de bedste og de dårligste i sektoren, især når det gælder tab og nedskrivninger.

Tre tendenser er særligt tydelige efter Q4 2012

Forretningsgrundlaget: Bankernes samlede udlån til virksomheder og husholdninger i Danmark er i november er for første gang siden juni 2007 igen under 1200 mia. kr. Samtidig er rentemarginalen for nedadgående efter, at den kortvarigt skød opad i midten af 2012. I oktober var pengeinstitutternes rentemarginal set under et på 2,5 procent og i november var den 2,6 procent – mod 3,1 procent i november 2011. Dermed holdt marginalen sig i fjerde kvartal ned på et af de laveste niveauer nogensinde, efter at den i andet kvartal lå på 2,7-2,9 procent og i tredje kvartal 2,6-2,7 procent. Det er især offentlig forvaltning og service, der nyder godt af den lave marginal, mens den siden maj har ligger på 4,4-4,5 procent for husholdninger og 3,7-4 procent for erhverv. Det betyder, at husholdningernes renteudgifter til pengeinstitutter i oktober og november stadig lå lavt – nemlig på 2,3 mia. kr. om måneden mod 2,4 mia. kr. i november 2011, mens de ikke-finansielle virksomheders renteudgift til pengeinstitutter i november lå på 1,2 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. et år tidligere.

Omkostninger: Alt tyder på, at pengeinstitutterne i fjerde kvartal er gået yderligere løs på omkostningerne, selv om det stadig kniber med at få dem til at skrumpe lige så meget som forretningsgrundlaget. I nogle af de kommende regnskabsmeddelelser vil der blive varslet nye nedskæringer.

Tab og nedskrivninger: Samlet set er andelen af nedskrivninger og tab på udlån til private faldet svagt, mens den er uændret for erhverv, fremgår det af Nationalbankens udlånsundersøgelse for fjerde kvartal. Udviklingen i andelen af nedskrivninger og tab på udlån til private varierer fra større stigninger til mindre fald mellem institutterne. Samlet er andelen faldet lidt. Det skyldes især faldende nedskrivninger og tab hos realkreditinstitutterne, mens variationen er større blandt pengeinstitutterne. For erhvervslån er udviklingen også blandet: Andelen af tab og hensættelser er her faldet svagt hos de store institutter, men samlet set er den uændret, så der kan ventes mærkbare stigninger i nedskrivninger og tab hos visse mindre og mellemstore institutter.

Alt i alt tegner der sig et udskilningsløb. De største institutter begynder igen at mærke en stigende efterspørgsel og har foreløbigt fået tab og nedskrivninger under kontrol.

Men i den kommende regnskabssæson kan der samtidig komme nye negative overraskelser fra de små og mellemstore institutter, som især er presset af vigende udlån, små marginaler og tab på mindre erhvervsvirksomheder, landbrug og erhvervsejendomme.

Prøv Økonomisk Ugebrev i en måned for kun 500,- kr.