Stifterfamilie bag ombrust fond: Vagn Thorup bør trække sig

Slagsmålet er blusset op i fonden bag A. Espersen, efter at Erhvervsstyrelsen har truffet en foreløbig afgørelse om det incitamentsprogram, der skulle give fire bestyrelsesmedlemmer i Insepa 65 millioner kr. gennem et aktieprogram. To børnebørn af stifteren opfordrer advokat Vagn Thorup til at trække sig.

Henrik Espersen henvendte sig i december sidste år til Erhvervsstyrelsen, hvor han gjorde opmærksom på et incitamentsprogram, der gav medlemmer af fonden bag A. Espersen millioner. I dag kæmper han sammen med sin bror, Lars Espersen, for at pengene i stedet skal tilgå fonden. Foto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Det var børnebørn af stifter J.P.A. Espersen, der skød den prekære sag om den erhvervsdrivende fond bag fiskekoncernen A. Espersen i gang.

I december 2014 sendte den ældste af tre brødre, Henrik Espersen, en indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvor han gjorde klart, at to medlemmer af fondsbestyrelsen, advokat Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough, var omfattet af et incitamentsprogram i holdingselskabet Insepa, hvor de ville få udbetalt henholdsvis 20 millioner kroner og fem millioner kroner. Det fremgår af materiale fra Erhvervsstyrelsen, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Materialet omfatter en foreløbig afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, som er dateret den 22. maj, hvor myndigheden fastslår, at incitamentsaftalerne »skal anses for ugyldige.« Siden er fronterne imidlertid trukket kraftigt op. Det fremgår af e-mail og dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, at medlem af fonden og stifterens barnebarn, Lars Espersen, som den eneste i fonden istemmer sin bror Henrik Espersens kritik af incitamentsprogrammet.

I en mail dateret den 17. juni skriver Lars Espersen til formand Erik Winther, at han helst ser advokat Vagn Thorup trække sig fra bestyrelsen. Vagn Thorup er formand for Insepa og menigt medlem af fondens bestyrelse.

»Jeg vil desuden opfordre til, at Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough straks udtræder af fondsbestyrelsen, og at to nye medlemmer udpeges grundet hensynet til, at fondsbestyrelsen kan beslutte og fungere bedst muligt for at tjene fondens interesse,« skriver Lars Espersen.

I et andet brev skriver Lars Espersen til Erhvervsstyrelsen, at »man bakker op, indtil man ikke bakker op mere« med henvisning til, at han er blevet opmærksom på »de rettigheder og pligter, der følger med, når man sidder i en bestyrelse for en dansk erhvervsdrivende fond.«

Beslutning på forkert grundlag

På den anden side argumenterer fonden med formand Erik Winther i spidsen for, at Erhvervsstyrelsen har truffet sin beslutning på forkert grundlag. Således skriver advokat Eigil Lego Andersen, som repræsenterer fonden, i et ti sider langt brev dateret den 19. juni, at han anmoder om, at Erhvervsstyrelsen mødes med repræsentanter for fonden, inden styrelsen træffer en endelig afgørelse.

»Det må ganske afvises, at programmet kan karakteriseres som udtryk for en utilbørlig begunstigelse af ledelsesmedlemmer,« skriver advokat Eigil Lego Andersen til Erhvervsstyrelsen.

I forhold til fordelingen af incitamentsprogrammet skriver advokaten i sit brev, at det er uden betydning, at ledelsen i Insepa selv fordelte det samlede incitamentsprogram, så Vagn Thorup står til at blive 20 millioner kroner rigere, mens der blev afsat 35 millioner kroner til Klaus Beyer Nielsen, som – foruden at være medlem af bestyrelsen – også er Insepas direktør.

»Den præcise fordeling havde ikke større betydning for fonden, og ledelsesmedlemmerne havde den bedste baggrund for at vurdere, hvad der var fair inden for de i fondsbestyrelsen drøftede rammer,« skriver Eigil Lego Andersen.

Professor på CBS og ekspert i erhvervsdrivende fonde Steen Thomsen mener ikke som sådan, at det er problematisk, at et fondsejet selskab etablerer et incitamentsprogram i form af aktieoptioner til direktionen, og det kan også undtagelsesvis være berettiget for selskabets bestyrelse. Problemet opstår, når bestyrelsesmedlemmer i fonden er omfattet af programmet.

»Derimod er det problematisk, hvis fondsbestyrelsesmedlemmer er omfattet af et incitamentsprogram,« siger Steen Thomsen og forklarer:

»En fond er ikke et selskab og er af den grund underlagt en særlig regulering blandt andet med hensyn til bestyrelsesaflønning. Der er ingen ejere, der kan bestemme og få andel i overskuddet. Det kan man naturligvis ikke omgå ved at lægge aktiviteterne ned i et selskab, hvor man så har frie hænder,« siger professoren.

Frustrationer over langstrakt sag

Berlingske har været i telefonisk kontakt med Erik Winther, men han ønsker ikke at kommentere sagen. Lars Espersen er ligeledes fåmælt. Han siger dog, at sagen har skabt frustrationer.

»Jeg synes, at det er en meget kompliceret sag. Den er blandt andet kompliceret af, at det tidsmæssigt har været et meget langt forløb. Der har været mange dage, hvor jeg har gået rundt og følt mig frustreret over situationen, som ikke burde være endt, som den er i dag,« siger Lars Espersen.

Med til historien hører, at Henrik Espersen for 15 år siden trak sig som direktør for A. Espersen med den begrundelse, at det var vanskeligt at samarbejde med bestyrelsen, heriblandt særligt Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough.

Erhvervsstyrelsen er endnu ikke kommet med sin endelige afgørelse af sagen, men kendte advokater og rådgivere var til stede omkring bordet, da sagen blev diskuteret ved et møde i begyndelsen af september. Foruden de tre ikke-inhabile medlemmer af bestyrelsen, Lars Espersen, Jens Espersen og formand Erik Winther havde Lars Espersen sin advokat Knud Foldschack med til at tale sin sag, mens advokat Eigil Lego Andersen og revisor Finn L. Meyer repræsenterer fonden.

Valget af Eigil Lego Andersen som advokat har Lars Espersen i øvrigt modsat sig, da den højt profilerede advokat tidligere repræsenterede Vagn Thorup i en sag mod Kromann Reumert, hvor han indtil slutningen af sidste år var partner.

Repræsentanter fra Kammeradvokaten var ligeledes til stede ved mødet.