Statslige udflytninger befordrer udvikling

Torben Strøm, som er formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, og som selv har sin forretning i Haderslev, har et godt øje til udflytninger af offentlige arbejdspladser – hvis de vel at mærke giver mening.

Torben Strøm. Foto: PR Fold sammen
Læs mere

Udflytningen af statslige arbejdspladser er et heftigt omdiskuteret emne i den offentlige debats kamparena, og der vinkles meget ofte ud fra et københavner-synspunkt: De offentligt ansatte i København er naturligvis kede af at miste deres arbejdspladser, eller de bryder sig ikke meget om udsigten til at skulle rykke langt væk fra venner og familie og starte forfra.

Det er alt sammen helt forståeligt, understreger Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening og indehaver af Nybolig i Haderslev. Han kunne bare godt tænke sig, at debatten også handlede lidt mere om, hvordan en velovervejet udflytning af en statslig styrelse eller institution kan give et betydeligt boost til de små lokalsamfund langt fra det pulserende hovedstadsområde.

Handler ikke om retfærdighed

»Det er uden for enhver diskussion, at det er meget befordrende for udviklingen i den pågældende kommune, at en statslig virksomhed kommer til. Et godt eksempel er NaturErhvervsstyrelsens (i dag kaldet Landbrugsstyrelsen, red.) udflytning til Sønderborg. Det medførte hundredvis af nye arbejdspladser og har virkelig givet Sønderborg en tiltrængt opblomstring. Og det er vigtigt, at vi fordeler disse styrelser mv. så ligeligt som muligt – naturligvis inden for rammerne af, hvad der giver mening lokalt. Ikke for retfærdighedens skyld, men fordi det i et så lille land som Danmark ikke er befordrende for nogen, hvis det kun er de fire største byer, der vokser,« siger Torben Strøm og uddyber:

»Det skaber en masse infrastrukturelle problemer, som man f.eks. ser, når man kører på en af de mange tosporede motorveje, vi har her i Jylland. Hele det inderste spor er i dag fyldt med lastbiler, og hurra for det. Det viser, at der er godt gang i økonomien igen, men det gør det til et helvede at køre bil mellem landsdele, når man kommer herfra, for man skal langt over mod København, før der begynder at komme tresporede motorveje.«

Arbejdskraft fra hele trekantsområdet

At sætte sig ind i bilen i for eksempel Hillerød og køre ind til København i myldretiden om morgenen kan meget nemt tage en time. Og netop trafikforholdene er, set ud fra Torben Strøms synspunkt, et vægtigt argument for, at det typisk vil være mere uproblematisk, end mange måske forestiller sig, at finde kvalificeret arbejdskraft til de udflyttede statslige institutioner:

»Når man sætter sig ind i sin bil her i Haderslev og kører i en time, så er man både i Aarhus, Odense og Esbjerg. På 25 minutter er man i Kolding. Så det, man kan sige, er, at når vi søger folk til at udfylde nye stillinger her, så er det ikke kun fra vores lokalområde snævert set. Vi har adgang til arbejdskraft fra hele trekantsområdet og store dele af resten af Danmark,« fremhæver han.

Det er ikke en hvilken som helst form for udflytning af statslige arbejdspladser, Torben Strøm bakker op om – for der må aldrig være tale om udflytninger bare for udflytningernes egen skyld, lyder hans budskab.

Et andet eksempel på en meget vellykket udflytning er ifølge Torben Strøm Matrikeldirektoratets flytning til Aalborg, hvor uddannelsen til landinspektør pågår, samt at dele af Energitilsynet p.t. er på vej til Danmarks energihovedstad, Esbjerg.

»Man er nødt til at tænke i, at det ikke er nødvendigt, at samtlige statslige styrelser ligger i København. Nu flytter Energitilsynet til Esbjerg, og mit spørgsmål er: Hvorfor dog ikke? Det er da helt oplagt og naturligt, for det er jo i Esbjerg, hovedparten af den private viden om energi er koncentreret,« slutter Torben Strøm.