Statsejede Vestjysk Bank padler videre, men udfordringerne hober sig op

Landbruget og staten har et solidt tag i Vestjysk Bank, der især presses af priser på mælk og svinekød, men også EU-kommissionens undersøgelse banker faretruende på døren.

Jan Ulsø Madsen, ny bankdirektør i Vestjysk Bank. Fold sammen
Læs mere
Foto: Johan Gadegaard

Det seneste halve år har budt på rigeligt med udfordringer for Vestjysk Bank, som staten ejer 81 procent af som følge af finanskrisens udfordringer.

Det er i sig selv en udfordring for banken, fordi det skræmmer andre investorer væk, når de ved, at den primære aktionær ikke vil hjælpe med at profilere banken. Og det kan staten ikke pga. konkurrencehensyn. Det har analytikere tidligere vurderet til Berlingske Business.

Samtidig har EU-kommissionen i december indledt en undersøgelse af, om statens støtte til banken er i overensstemmelse med EUs statsstøtteregler.

Og sidst men ikke mindst er banken fortsat presset af udlån til landbruget, der er ude af stand til at betale de mange millioner tilbage pga. af lave mælkepriser og ditto prisersvinekød.

Beskedent resultat

De mange udfordringer resulterede i, at Vestjysk Bank onsdag fremlagde et halvårsregnskabet med et beskedent overskud på 10 mio. kroner. Det resultat skal ses i lyset af en egenkapitalforrentning – altså den indtjening banken har haft i forhold til sin egenkapital - på blot 1,6 procent.

De 10 mio. kroner står desuden i kontrast til sidste års halvårsregnskab, hvor bankens resultat var 44 mio. kroner.

Det lavere resultat skyldes især, at nedskrivningerne for dette halvår er på i alt 216 mio. kroner.

Det skyldes primært »det fortsat høje nedskrivningsbehov relateret til landbrugets meget langvarige og bekymrende økonomiske situation,« skriver banken og tilføjer, at det kan have en konsekvens for bankens samlede forventning til året:

»Hvis landbrugets forværrede krise i 2016 bliver meget langvarig eller forværres yderligere, kan bankens betydelige eksponering mod denne branche indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2016.«

EU-kommissionen truer stadig

Samme udfordring kan EU-kommissionens undersøgelse byde på, om end det ikke er et scenarie banken regner med at stå i, skriver Vestjysk Bank i regnskabet:

»Ledelsen er ikke bekendt med, at der fra EU Kommissionens side vil blive rejst krav, som banken ikke aktuelt kan opfylde,« skriver banken men tilføjer:

»Vigtigheden af at få afklaret den endelige godkendelse understreges af, at banken ultimativt kan blive bragt i en situation, hvor spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling af statsstøtte kan komme på tale.«

Staten blev i 2012 godkendt af EU Kommissionen til at bevillige 8,9 milliarder i midlertidig statsstøtte til Vestjysk Bank for at sikre, at banken ikke krakkede under finanskrisen.