Statens store stok

Læs mere
Fold sammen
Den dårlige produktivitet og effektivitet er et tilbagevendende emne her i Byggeerhvervet, ErhvervsBladets særlige sektion

om det danske byggeri og erhvervets aktører.Vi tager ikke emnet op for at genere byggeriet. Men vi synes det er vigtigt,

at der bliver gjort noget ved problemet.Den utilstrækkelige produktivitet har mange årsager. Den særlige indgroede konfliktkultur

mellem byggeriets mange aktører er nok den væsentligste.Men det er samtidig en kendsgerning, at byggeerhvervene

er den sektor i Danmark, hvor IT-anvendelsen er dårligst.Og som det fremgår af ByggeErhvervets kulegravning af udviklingen

på området i dagens udgave, så er det ikke, fordi problemet ikke har været erkendt. Tværtimod - siden

midten af 80''''erne har mange gode kræfter arbejdet med gøre byggeriets processer digitale.Alligevel er det stadig

ikke lykkedes at finde fælles standarder for udveksling af byggeoplysninger. Det arbejde, der er gjort, er derfor forblevet

på det elektroniske skrivebord. Udviklingen minder betænkeligt om udviklingen i hospitalssektoren, hvor det endnu ikke

er lykkedes at indføre elektroniske patientjournaler, som alle sygehuse kan bruge på tværs af amtsgrænser..

byggeområdet har staten i form af Økonomi- og Erhvervsministeriet heldigvis engageret sig kraftigt i sagen. Via projekt

"Det digitale Byggeri" har man sat sig for at løse de tilbageværende problemer, så informationsudvekslingen

kan foregå uhindret.Her på ErhvervsBladets byggeredaktion ser vi frem til den dag, hvor skurvognene på byggepladserne

er fyldt med bærbare computere, hvorigennem aktørerne i en byggesag indhenter, udveksler og lagrer informationer.Men

for at få processen gennemført i praksis skal der være en motor, der trækker udviklingen. Her har staten

mulighed for via sin bygherrerolle at gå foran ved at udbyde alle byggeopgaver 100 pct. digitalt, så snart standarderne

ligger fast.I mange henseender kan man godt være statslig indblanding i erhvervslivets forhold foruden. Men når

det gælder modernisering af byggesektoren, er det velset ,at staten går foran ved som bygherre at sætte et eksempel

på det digitale område.Det må konstateres, at der i en konfliktkultur, som den, der stadig trives i byggeriet,

lejlighedsvis er brug for statens store stok.