Statens olieindtægter skrider - og det bliver værre

Et fald i olieproduktionen i Nordsøen og en lavere oliepris betød at statens indtægter fra olie- og gasproduktionen dykkede med 15 pct. i 2014. Og der er ikke udsigt til nogen bedring i år, hvor olieprisen er dykket yderligere.

Foto: Tom Ingvardsen/Mærsk Olie og Ga.
Læs mere
Fold sammen

Det er ikke kun olieselskaberne og den tilknyttede industri, der er negativt påvirket af de lave oliepriser. den danske stat fik i 2014 knap 18,8 milliarder kr. i indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen, hvilket var 15 pct. - eller 3,5 milliarder kr. - mindre end året før, oplyser Energistyrelsen fredag.

»Faldet skyldes en nedgang i produktionen af olie og gas kombineret med et kraftigt fald i olieprisen i anden halvdel af 2014,« skriver styrelsen i en meddelelse.

For ét år siden kostede en tønde Nordsøolie 86 dollar, og i dag er prisen under 50 dollar. Der er altså udsigt til betydeligt lavere indtægter til staten for i år, hvilket Skatteministeriets prognoser også bekræfter.

»Skatteministeriets prognoser for statens indtægter fra beskatning af olie og gas viser, at indtægterne kan blive væsentligt lavere i 2015 end i 2014, hvis olieprisen holder sig på det nuværende lave niveau. Prognosen viser desuden et yderligere fald i indtægterne frem til 2019,« skriver Energistyrelsen, som påpeger, at der er stor usikkerhed omkringprognoserne.

For eksempel kan olieselskabernes beskatningsgrundlag blive påvirket i opadgående retning, hvis olieselskabernes omkostninger dykker som følge af faldet i oliepriserne. Og de fleste olieselskaber - senest Maersk Oil -  har varslet eller gennemført massive besparelser, som følge af udviklingen på oliemarkedet.

Staten får i dag sine indtægter fra nordsøolien i form af kulbrinteskat, selskabsskat og som en del af overskuddet i kraft af medejerskab. Siden 1963 har staten indkasseret 404 milliarder kr. fra nordsøolien.