Staten anker nederlag i milliardstort fødevareslagsmål

Den statslige indkøbscentral SKI har valgt at anke en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, der underkendte en historisk stor kontrakt for leverance af fødevarer. SKI sender dog kontrakten i udbud igen.