Stærkt afkast sikrer pænt halvår fra ATP

ATPs investeringer giver fire milliarder mere i afkast end i samme periode sidste år, og sikrer et resultat på 7,7 milliarder kroner efter de første seks måneder af 2014.

Carsten Stendevad, topchef for ATP, fotograferet ved fremlæggelsen af årsregnskabet for 2013. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
ATPs pengekasse er vokset til 640 milliarder kroner i første halvår efter et resultat på 7,7 milliarder kroner.

Investeringerne giver et afkast på 8,9 milliarder kroner - det er fire milliarder mere end i samme periode sidste år - båret frem af selskabets aktieinvesteringer.

»Afkastet af investeringsporteføljen var bredt funderet, med positive afkast i fire ud af fem risikoklasser. Det højeste afkast blev opnået i Aktier, der gav et afkast på 6,9 mia. kr. Men også Renter, Kredit og Råvarer gav positive bidrag. Indenfor risikoklassen Inflation bidrog ejendomme og infrastruktur positivt til afkastet, mens det største negative bidrag kom fra porteføljen af forsikringsstrategier,« skriver ATP i sin halvårsrapport.

Blandt pengetankens investeringer er det faktisk kun forsikringsområdet, som trækker ned.

»Porteføljen af forsikringsstrategier gav et negativt afkast på 3,3 milliarder kroner. Det negative afkast skyldes primært faldende renter på obligationer med lang restløbetid i Europa i årets første halvår,« skriver ATP.

Ved udgangen af første halvår 2014 modtog 934.000 pensionister ATP Livslang Pension, og pensionsudbetalingerne udgjorde i alt 6,8 milliarder kroner. Udbetalingerne er steget i forhold til samme periode sidste å primært fordi antallet af pensionister er steget med 36.000.

Pensionskassen oplever en stigende risikovillighed blandt danskerne, fortæller topchef Carsten Stendevad i sin kommentar til regnskabet.

»Stort set alle markeder, ATP har investeret i, er steget, og samtidig er vores aktive handelsstrategier lykkedes. Det giver tilsammen et godt resultat for halvåret. Fremadrettet giver det dog anledning til eftertanke, at mange investorer er villige til at påtage sig stadig større risiko for et stadig lavere afkast. Derfor har ATP stor fokus på risikostyring,« siger ATP’s direktør Carsten Stendevad.

ATP’s ledelse forventer, at omkostningerne vedrørende pension og de direkte investeringsomkostninger for 2014 fastholdes på samme niveau som i 2013.