Stærkt år giver bedste resultat nogensinde for Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank kom ud af 2015 med den bedste bundlinje i bankens historie, og det kan særligt tilskrives et stærkt år for lånekonverteringer samt en ændret regnskabspraksis, der har pumpet de nederste linjer i resultatopgørelsen yderligere op.

Hvidbjerg Bank kom ud af sidste år med nettorenteindtægter på 41,5 mio. kr. mod 42,4 mio. kr. året før. Til gengæld voksede gebyrindtægterne pænt - blandt andet som følge af et stort antal låneomlægninger - og derfor voksede de samlede nettorente og -gebyrindtægter med 2,6 mio. kr. til 65,8 mio. kr.

Samtidig registrerede Hvidbjerg Bank markant færre hensættelser end i 2014. Sidste år endte nedskrivningerne på udlån således på 4,7 mio. kr. mod 9,0 mio. kr. året før. På bundlinjen kastede det et resultat før og efter skat på henholdsvis 14,0 mio. kr. og 17,6 mio. kr. af sig. Det skal sammenlignes med 10,8 mio. kr. på begge poster i 2014.

- Banken har jævnfør anvendt regnskabspraksis ændret status på sin hybride kernekapital, så denne nu fremgår som en egenkapitalpost i stedet for en gældspost. Dette påvirker basisindtjeningen og resultatet før og efter skat positivt med 2,4 mio. kr., skriver Hvidbjerg Bank i regnskabet.

- Banken har samtidig i 2015 indregnet værdien af sit skatteaktiv, hvilket påvirker resultatet efter skat positivt med 3,6 mio. kr., fortsætter banken.

Resultatet betegnes i regnskabet som værende "meget tilfredsstillende."

I 2016 bliver der dog formentlig ikke tale om en ny rekord. I hvert fald ikke hvis man måler på basisindtjeningen, som Hvidbjerg Bank umiddelbart venter tilbagegang i. Banken sigter således efter en basisindtjening i intervallet 14-18 mio. kr., efter at 2015 gav et plus på den post på 19,8 mio. kr.

Forventningen om en faldende basisindtjening hænger dog ikke sammen med en ventet tilbagegang i forretningen. Den største sten i skoen i år sammenlignet med 2015 bliver således et ventet lavere antal af lånekonverteringer, som man også har set det hos andre banker.

Derudover øges omkostningerne, fordi Hvidbjerg Bank satser på at etablere en decideret erhvervsafdeling.

- Banken forventer fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet i alle afdelinger, hvorfor der forventes en stigning i udlånet. Der forventes fortsat et pres på rentemarginalen i 2016, ligesom der forventes et fald i gebyrindtægterne, da konverteringsomfanget fra foråret 2015 ikke vil være på samme niveau i 2016, skriver Hvidbjerg Bank i regnskabet.

- Omkostningerne forventes at stige med 2 pct. og lønningerne med 9 pct., hvilket hovedsageligt skyldes en forøgelse af medarbejderstyrken i forbindelse med ny organisering af banken, herunder etablering af en egentlig erhvervsafdeling i banken. Som beskrevet har 2015 været præget af ekstraordinær høj konverteringsaktivitet, hvorfor det ikke forventes, at der kan realiseres et tilsvarende resultat for 2016, fortsætter banken.