Stadig store problemer i Vestjysk Bank

Statsejede Vestjysk Bank er stadig i krise og planen for fremtiden er endnu ikke klar.

Vestjysk Bank præsenterer kvartalsregnskab Fold sammen
Læs mere
Foto: Johan Gadegaard

Lemvig-baserede Vestjysk Bank kæmper stadig for at finde en plan for fremtiden.

Vesjysk Bank er kommet ud af årets første ni måneder med et overskud på 31 millioner kroner. Et resultat, som ledelsen karakteriserer som »ikke tilfredsstillende«.

»Men set i lyset af det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, anses resultatet dog for acceptabelt og inden for rammerne af ledelsens hidtidige forventninger til 2015,« påpeger ledelsen i en meddelelse til fondsbørsen i København.

Den danske stat ejer lidt over 80 procent af Vestjysk Bank, der stadig kæmper for at styrke bankens kapital:

»Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital,« fremgår det af regnskabet for årets tredje kvartal.

Heraf fremgår det også, at der er forhandlinger med EU-kommissionen om en omstrukteringsplan for banken.

»Forhandlinger med EU Kommissionen om bankens omstruktureringsplan er endnu ikke afsluttede, men banken er via Erhvervs- og Vækstministeriet i løbende dialog med EU Kommissionen. Tidshorisonten for godkendelsesprocessen kendes ikke,« skriver ledelsen.

Så sent som for fjorten dage siden fik Vesjysk Bank hård kritik af Finanstilsynet for, at bankens kreditstyring havde flere mangler. Samtidig påpegede tilsynet, at bankens har for lidt kapital:

»Banken har en meget lav overdækning i forhold til kravet til den egentlige kernekapital. Finanstilsynet har som en risikooplysning gjort banken opmærksom på, at nedskrivningerne ved yderligere negativ udvikling i konjunkturerne eller ved manglende styring kan vise sig at blive væsentligt forøgede, og banken bør derfor styrke kapitalen,« skrev Finanstilsynet i en udtalelse den 4. november.

I kvartalsregnskabet for årets tredje kvartal påpeger ledelsen i Vestjysk Bank, at bankens basale drift fungerer godt, og at et basisresultat før nedskrivninger på 283 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende.

«På baggrund af Vestjysk Banks resultater i 1.-3. kvartal 2015 fastholder banken forventningerne til 2015 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr. og en beskeden konsolidering,« skriver banken.