Stadig stor usikkerhed om regler bag Nykredits prisforhøjelser

Et nyt udspil fra den såkaldte Basel-komité har langtfra lukket debatten om baggrunden for Nykredits stigende priser. Ifølge en ekspert skubber Nykredit »det store Basel-uhyre« foran sig, men Nykredit fastholder, at udspillet »bekræfter« baggrunden for prisforhøjelserne.

De kommende forslag til kapitalkrav fra Basel-komitéen kommer til at påvirke prisen for et boliglån. Der er dog usikkerhed om, hvor stor påvirkningen bliver. Arkivfoto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere

Hvad er baggrunden for de stigende priser hos den danske realkreditgigant Nykredit?

Skyldes det, som Nykredit selv siger, forventede skrappe krav fra den såkaldte Basel-komité, som sætter standarderne for finansielle virksomheder? Eller skyldes det, som kritikerne siger, at Nykredit forsøger at gøre sig lækker over for investorer i forbindelse med den kommende børsnotering?

Svarene på de spørgsmål er der fortsat langtfra enighed om, selv om Basel-komiteen torsdag i sidste uge offentliggjorde et foreløbigt udspil til de regler, som Nykredit har brugt som hovedforklaring på de stigende priser.

Efter at have regnet på udspillet hen over påsken fastholder Nykredit, at de kommende krav har nødvendiggjort de stigende bidragssatser, der har skabt en regulær kundestorm de seneste måneder.

»Helt overordnet er vores foreløbige vurdering desværre, at dokumentet bekræfter, at Basel-komiteen arbejder på nye krav, som udfordrer den danske realkreditmodel. For Nykredit alene – med vores meget store realkreditportefølje – ser forslagene i dokumentet ud til at betyde et kraftigt forøget kapitalbehov. Det er dermed en væsentlig udfordring for Nykredit, da vi med vores særlige struktur i dag ikke har adgang til ekstern kapital,« skriver Nykredit i et brev, som blev sendt til politikerne i Folketingets Erhvervsudvalg mandag.

Nykredit annoncerede i februar, at koncernen skal børsnoteres for at få adgang til kapital for at imødegå skrappere regulering fra blandt andet Basel-komiteen. Samtidig hævede Nykredit priserne i datterselskabet Totalkredit markant.

Nykredits Basel-uhyre

Lars Krull, seniorådgiver på Aalborg Universitet, har læst udspillet fra Basel samt Nykredits notat. Det ændrer ikke på hans opfattelse af forløbet.

»Det er stadig muligt, at Nykredit bliver ramt af regulering. Men jeg synes, at Nykredit har skubbet det store Basel-uhyre foran sig, fordi de skal gøre sig lækre for investorerne forud for børsnoteringen. De burde bare indrømme, at de hæver priserne i forbindelse med en skønhedskur over for kommende investorer,« siger han.

»Jeg betvivler ikke Nykredits regnestykke, hvis Basel-komiteen beslutter at det skal være sådan. Men det afgørende er jo, at det blot er et udspil. Nykredit påstår stadig, at det bliver sådan her, men det kan man altså ikke sige,« tilføjer Lars Krull.

Basel-komiteen er en helt speciel størrelse i den internationale finansverden. Organisationen har hjemme i den schweiziske by af samme navn og består af centralbankchefer fra en række lande. Basel-komiteen er ikke en myndighed, men forslagene fra komitéen sætter standarden for finansielle virksomheder.

Ifølge Jesper Rangvid, professor i finansiering på Copenhagen Business School, understreger udspillet fra Basel-komitéen, at der fortsat er markant usikkerhed om de kommende krav.

»Der er stadig stor usikkerhed, men for mig tæller det stadig, at meget tyder på, at der kommer en markant opstramning af kapitalkravene, ikke mindst for realkredit-institutter,« siger Jesper Rangvid.

Udspillet fra Basel-komiteen handler om, hvor meget kapital Nykredit og andre finansielle koncerner skal have i reserve i forhold til deres samlede udlån og risikoen ved de udlån. Det er komplicerede modeller og beregninger, og samtidig er der meget stor elastik i udspillet fra Basel-komiteen. Blandt andet fremgår det, at komitéen overvejer et såkaldt kapitalgulv mellem 60 og 90 procent.

»Det er positivt for Nykredit, at der stadig ikke er taget stilling til, om der kommer et gulv. Det betyder, at når det ikke er besluttet, er der potentielt en mulighed for, at det ikke kommer. Det negative for Nykredit er selvfølgelig, at gulvet stadig kan komme op på 90 procent af standardmodellen. Hvis det lander på 90 procent, er vi oppe på de meget høje tal af det, Nykredit siger. Så er det virkelig noget, der batter,« siger Jesper Rangvid.

Nykredit angiver selv, at koncernens gennemregning af udspillet fra Basel-komiteen tyder på, at koncernen har brug for en egentlig kernekapital på 85-89 milliarder kroner.

»Grundlæggende er udspillet fra Basel ingen stor lettelse for Nykredit. De ser nu ud til at få med både den store og den lille hammer. Vi vidste i forvejen, at Nykredit kunne blive ramt af gulve for outputtet af de interne modeller, som i sig selv vil koste Nykredit en del milliarder, denne risiko findes fortsat. Det nye er de foreslåede inputgulve, som også kan ramme Nykredit på kapitalkravet, hvis udspillet bliver til virkelighed,« siger Mads Thinggaard, bankanalytiker Handelsbanken Capital Markets.

Han peger dog samtidig på, at det endnu blot er et udspil.

»Basel-komiteen venter de nye globale kapitalkrav færdiggjort inden udgangen af 2016, hvorefter EUs implementering venter og en EU-indfasning påbegyndes muligvis først i 2019. Det endelige udfald er endnu ikke skrevet i sten. Samtidig er der igen blæst til politisk kamp for det danske realkreditsystem ved lobbyarbejde i EU og over for Basel. Spørgsmålet er dog, i hvor stor udstrækning man nok engang vil være lydhøre over for danske særinteresser,« siger Mads Thingaard.

Minister vil mødes med Basel-komiteen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har for nylig skrevet til Basel-komiteen og bedt om et møde med formanden for at forklare de danske interesser i sagen. Men hos regeringens støtteparti Dansk Folkeparti er der langtfra tilfredshed med ministerens indsats.

»Det er vigtigt, at vi får ministeren til at synliggøre de danske interesser over for nye Basel-krav og ny EU-regulering. Venstre-regeringen er lidt for glad for EU, og derfor frygter jeg selvfølgelig, at regeringen ikke får det gjort godt nok. Det er derfor, jeg plæderer for, at vi skal have ministeren til at gå offensivt ud og få sit embedsmandsapparat til at synliggøre danske interesser over for Basel og EU. Det, synes jeg ikke, at jeg har set så meget hidtil,« siger DFs erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.