Stadig højt udlån hos penge- og realkreditinstitutter

Væksten i penge- og realkreditinstitutternes udlån ligger fortsat på et højt niveau. Det viser Nationalbankens såkaldte "Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren i december", hvor MFI er den monetære og finansielle sektor.

MFI-sektorens samlede udlånsvækst er opgjort til 14,1 pct. i december svarende til 35 mia. kr. Indeholdt i stigningen, der bringer det samlede udlån op på 3073 mia. kr., er en fortsat stabil vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber på ca. 17 pct., hvorimod vækstraten for udlån til husholdninger er svagt aftagende.

I forholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter fortsatte tendensen, der siden medio 2004 har sikret pengeinstitutterne en højere udlånsvækst end realkreditinstitutterne, og dermed har pengeinstitutterne i perioden vundet markedsandele.

Markedsandelen for udlån til ikke-finansielle selskaber er siden medio 2005 steget til 53 pct., mens realkreditinstitutternes andel af markedet er faldet 43 pct. i samme periode, skriver Nationalbanken.

RB-Børsen