Stabler kører på brint

Atlet Danmark A/S har sammen med H2 Logic i Herning udviklet en stabler, der er udstyret med brændselsceller.

Læs mere
Fold sammen
En stabler, der kører på brint. Det er ikke før set herhjemme. Men firmaet H2 Logic A/S i Herning har omformet vindmøllers elektricitet til brint og oplagret brinten på en form for brint-tankstation.

Modsat biler, som kræver en indviklet infrastruktur med skiftestationer, kan trucks, stablere og andre warehouse modeller holde sig indenfor matrikelnummeret. Derfor kan de blive konkurrencedygtige indenfor et år, påpeger H2Logic.

Stableren, der kommer fra Atlet A/S, er blevet udstyret med brændselsceller, som omformer brinten til elektricitet uden nogen form for Co2 bliver udledt i hele processen. Atlet Stå-ind-Stableren kører på forsøgsbasis hos firmaet Chr. Grene A/S, og firmaets teamleader Manse Buur Davis glæder sig til at høste fordelene ved brændselscellerne.

- Vi bruger i dag en del tid på at skifte batterier på vores gaffeltrucks i løbet af en arbejdsdag. Ved at kombinere batterierne med brændselsceller kan vi nøjes med at tanke brint på i løbet af få minutter. Samtidig undgår vores medarbejdere også at komme i berøring med batterierne og ikke mindst tunge løft ved batteriudskiftning, siger Mansa Buur Davis.

En af de store miljømæssige gevinster ved dette projekt er ingen Co2 udledning. Det er en fuldstændig miljømæssig ren teknologi produceret af vedvarende energikilde - vindmøller.

Projektet er et forsøgsprojekt men med en målsætning om inden 2015 at sikre påbegyndt markedsintroduktion af elektriske drevne hybridkøretøjer i Danmark baseret på batterier, brint og brændselsceller samt etablering af den nødvendige infrastruktur af brintstationer hertil.

Atlet Danmark A/S har valgt at støtte det danske hybrid energi projekt - udviklet af det danske firma - ved at stille stableren til rådighed for forsøget.