Sportsbutikker optimistiske trods salgsstop

Knap halvdelen af de danske sportsbutikker er ramt af tilbagegang i omsætningen, men de tror alligevel på en positiv udvikling i 2009.

Foto: Keld Navntoft / Scanpix. De danske sportsbutikker oplevede i 2007 en omsætningsvækst over 8 procent. I 2008 er tallet faldet til 2,9 procent.
Læs mere
Fold sammen
De danske sportsbutikker har efter en årrække med vækst haft det svært i 2008. 35,2 procent af sportsbranchens butikker havde omsætningstilbagegang i 2008, og branchens samlede driftsresultat faldt med 1,76 procentpoint.

Det viser en opgørelse som Danmarks Sportshandler Forening har foretaget, men her er man særdeles optimitimistiek selvom mange af butikkerne har haft det hårdt.

Foreningen hæfter sig blandt andet ved, at den samlede branche havde en omsætningsvækst på 2,97 procent i 2008, og at bruttoavancen endte på samme niveau som året før, blandt andet fordi sportsbutikkerne ikke i samme omfang som mange andre i detailhandlen har kastet sig ud i en omfattende priskrig.

Venter omsætningsvækst
”Sportsbranchens vækst i 2008 ligger faktisk noget over gennemsnittet i detailhandel,” siger Poul Erik Pedersen, der er direktør i foreningen. Og noget tyder da også på at optimismen går igen ude hos butikkerne.

I starten af 2009 svarede 54 procent af butikkerne og 61 procent af leverandørerne således at de venter omsætningsvækst i indeværende år.

Undersøgelsen afslører også at der er stor forskel på sportsbutikkernes indtjening, alt efter hvor de er placeret. Og meget tyder på, at de sportsbutikker, der har hjemme i de danske storcentre, har trukket det korteste strå.

Hos Danmarks Sportshandler Forening peger man på at stoprcentrene ofte har længere åbent end strøgbutikker, hvorfor der er flere udgifter til lønninger, ligesom lokalerne ofte er større og dermed dyrere.