Splittelse om milliardformues skæbne

Bestyrelsen i den nystiftede forening – Foreningen NLP – er uenige om, hvordan formuen på otte milliarder kroner skal forvaltes. Det hele afgøres af de 300.000 kunder i Nordea Liv & Pension, når der skal stemmes til vinter.

»Der er jo to hovedopgaver, hvor den ene er at finde ud af, hvilken form for almennyttigt arbejde vi skal støtte. Og den anden er, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan skrue en bonusmodel sammen til medlemmerne,« siger bestyrelsens formand, landmand Peter Gæmelke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Skal medlemmerne have en stor bonusordning, eller skal pengene primært bruges på almennyttigt arbejde? Eller skal man helt opløse foreningen og udbetale formuen på otte milliarder kroner til de 300.000 medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension?

Det er det helt store spørgsmål i den nystiftede forening Foreningen NLP. De 300.000 Nordea Liv & Pensions-kunder har tidligere været medlem af TryghedsGruppen, der ejer 60 pct. af Tryg Forsikring og havde en formue på 40 mia. kr., men for nylig blev TryghedsGruppen splittet op i to, så de 300.000 Nordea Liv & Pension-kunder røg over i Foreningen NLP med otte mia. kroner af formuen.

I første omgang er der i foreningen valgt en midlertidig bestyrelse, der skal sidde frem til vinter. Senest til februar skal der nemlig afholdes valg mellem de 300.000 Nordea Liv & Pension-kunder, hvor 50 personer skal vælges til det nye repræsentantskab – der er foreningens øverste myndighed – hvorfra der igen skal vælges en ny bestyrelse.

Herefter er det op til repræsentantskabet at beslutte, hvordan formuen på de otte mia. kroner skal forvaltes, og derfor er det afgørende for formuens skæbne, hvilke personer der vælges ind i repræsentantskabet, og hvad de personer vil arbejde for skal ske med formuen.

Den nuværende bestyrelse er uenige i spørgsmålet. Umiddelbart er der enighed om, at formuens årlige afkast både skal gå til almennyttigt arbejde, og at der skal ses på muligheden for en bonusordning til medlemmerne. Men hvordan fordelingen skal være, er der splittelse omkring. Bestyrelsesmedlemmet Magnus Pedersen ønsker så meget som muligt ud til almennyttigt arbejde.

»Jeg vil arbejde for, at det almennyttige arbejde bliver styrket, men jeg vil selvfølgelig også respektere, at der har været en stor gruppe, som synes, at der også skal være en form for bonus til medlemmerne. Men jeg vil arbejde for, at det almennyttige arbejde bliver så stærkt som muligt,« siger Magnus Pedersen.

Valgkamp om milliarder

Også Finansforbundets formand, Kent Petersen, sidder i bestyrelsen, og han vil modsat arbejde for, at medlemmerne, der ejer foreningen, tilgodeses med den største del af kagen.

»Jeg synes, at hovedvægten skal ligge på bonus til ejerne, men man skal ikke glemme, at der også skal være noget til det almennyttige,« siger han og erkender, at spørgsmålet om, hvordan formuen skal forvaltes, og hvordan pengene skal udloddes, bliver en stor del af den kommende valgkamp.

»Der vil da sikkert være nogle kandidater, der vil have nogle meget firkantede holdninger til, hvordan det her skal forvaltes. Jeg synes, at det vigtigste signal er, at der skal være en bonusordning til medlemmerne, og der skal være en almennyttighed. Det er overskriften,« siger han.

Pengene skal ikke bare ødsles væk. Se mere om hvordan pengene skal bruges her:

 

Bestyrelsens formand, landmand Peter Gæmelke, siger, at bestyrelsen frem til valget vil kigge på, hvordan foreningen skal arbejde.

»Der er jo to hovedopgaver, hvor den ene er at finde ud af, hvilken form for almennyttigt arbejde vi skal støtte. Og den anden er, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan skrue en bonusmodel sammen til medlemmerne. Det vil vi analysere i løbet af vinteren og lave nogle oplæg, som så kan godkendes af det nye repræsentantskab,« siger han og slår fast, at begge elementer skal indgå i løsningen:

»Vi kommer ikke uden om, at der både skal være en bonusordning og almennyttigt arbejde. Efter min mening skal der være et pænt almennyttigt arbejde, og så skal resten bruges til medlemmerne.«

Foreningen NLP har valgt at have ét langt regnskabsår, som gælder resten af året og hele næste år, og derfor er det først i 2017, at der er et overskud at udlodde af.

Et alternativ er, at repræsentantskabet beslutter helt at opløse foreningen, hvilket vil betyde, at de otte mia. kroner skal udbetales til de 300.000 medlemmer. Det ligner dog en usandsynlig løsning, eftersom det ifølge vedtægterne kræver, at ni ud af ti skal stemme for.

Foreningen NLP forventes at afholde valg til februar 2016.