Spirende tiltro til potentialet i crowdfunding

I en årrække har ambitiøse iværksættere i USA og Europa kunne hente endda meget store pengebeløb fra velvillige donorer på særlige netportaler. Vi har kun set begyndelsen på Crowdfunding i Danmark, siger en af arrangørerne af en konference om fænomenet.

Direktør Søren Larsen (tv.) og digital designer Mikkel Thorup Pedersen har rejst 290.000 kr. på kickstarter til deres hippe højttalerkoncept, Audiocase, der har vakt opsigt i hele verden.
Læs mere
Fold sammen

Crowdfunding-bølgen skyller i disse år henover de europæiske og nordamerikanske startup-scener.

Finansieringsmetoden, hvor man giver investorer, kunder og andre interessenter mulighed for at skyde mindre beløb i lovende projekter, stormer frem globalt. Det via hjemmesider som Kickstarter, Indigogo og mange flere.

Fænomenet er stille og roligt ved at vokse sig større i Danmark. Og godt det samme. For der er ikke bare behov for crowdfunding i det danske iværksættermiljø – der er også meget store muligheder i det. Tal fra Erhvervs­styrelsen viser, at den globale kapitalrejsning via crowdfunding steg 167 procent fra 2013 til 2014 og nåede 111 milliarder kroner.

Den bølge skal vi med på, mener Flemming B. Gammelgaard. Han er formand i organisationen Dansk Crowdsourcing Forening og en af ophavsmændene til en konference i dag onsdag i Filmbyen i Aarhus i forbindelse med temaugen Internet Week Denmark.

»Der er sket en firedobling af antallet af danske Kickstarter, siden de lancerede i Danmark. Men fænomenet er stadig relativt nyt, og mulighederne i det udvikler sig. For mange små virksomheder og startups er det oplagt at se på mulighederne, men det kræver, at man gør sig klog på dem,« siger Flemming B. Gammelgaard, der udover sit virke i foreningen også er chefkonsulent ved professions­højskolen VIA University College. Han tilføjer:

»Derfor er vi med til at arrangere denne temadag. Vi vil gerne være med til at gøre folk klogere, og her er erfaringsudvekslingen central. Succeshistorierne kan inspirere. Vi vil gerne være med til at bringe folk sammen og skabe forbindelser.«

Konferencen i Filmbyen på Aarhus Havn onsdag er bare en del af en hel temauge, der løber fra mandag til onsdag, og hvor der er over 130 oplægsholdere spredt over events i både Aarhus og i den midtjyske region. Det er en opfølger på en lignende temauge sidste år, men i år ventes deltagertallet at svulme til omtrent 4.000.

Formålet med ugen er at skabe fokus og forbindelser i regionens erhvervsliv – og ikke mindst i det spirende teknologibaserede iværksættermiljø. I den forbindelse har det været naturligt, at der også blev sat fokus på crowdfunding, da det er blevet en så central del af og mulighed i startup-miljøet, for­klarer Christian Schwarz Lausten, der er chef for konsulentbureauet Seismonaut, som koordinerer temaugen.

»Hele ugen handler jo om at fejre internet­økonomien og fejre dem, som skaber den. Her er mulighederne i crowdfunding jo central. Men det handler også om nye processer, og det handler om at se eksempler på, hvordan man kan bruge det i virkeligheden. Derfor er der brug for at dele erfaringer og for at netværke. Arrangørerne kalder det »crowdpower«. Det er nok ikke helt forkert,« siger Christian Schwarz Lausten.

De store aktører inden for erhvervslivet er i disse år også ved at få øjnene op for potentialet i crowdfunding. Deriblandt interesse­organisationen Dansk Erhverv, der i en årrække har forsøgt både at afdække mulighederne for erhvervslivet inden for crowdfunding – og som har forsøgt at få politikerne til at tage stilling til, hvad der er lovgivningsmæssig dækning for, når det kommer til finansieringsmetoden.

Problemet har blandt andet været, at der har været usikkerhed omkring, hvorvidt nogle af hjemmesidernes kampagner stred mod den lovgivning, som finansielle institutioner og investormiljøet arbejder under. Men her er der efterhånden ved at være afklaring, fortæller erhvervspolitisk konsulent ved Dansk Erhverv Sigurd Schou Madsen.

»I forbindelse med vækstpakken sidste år gik politikerne med til at se på området, og nu er rapporten kommet. Den slår fast, at alle former for crowdfunding kan fungere under den nuværende lovgivning. Om den er optimal er et andet spørgsmål, og vi så gerne, at der snart kom EU-lovgivning på området. Men i praksis fungerer det,« siger han og tilføjer:

»Afklaringen har været god, fordi det betyder, at folk kan komme i gang med at bruge mulighederne i crowdfunding uden at frygte noget. Men det er også på tide. Kigger man på udlandet, går det stærkt. Vi skal nødigt hægtes af herhjemme.«

En af årsagerne til, at en organisation som Dansk Erhverv er så opsat på at få gang i brugen af crowdfunding, er, at den er en del af et erhvervsmiljø for små og mellemstore virksomheder og for iværksætterne. Og det handler ikke kun om penge og finansiering. Det handler om langt mere.

»En ting er, at det kan være med til at afhjælpe manglen på risikovillig kapital, der har været en faktor specielt i kriseårene. En anden ting er, at det kan give liv til virksomheder, der skaber job, som ikke ville være skabt på traditionel vis,« siger Sigurd Schou Madsen og tilføjer:

»Noget helt andet er, at crowdfunding kan bruges til meget mere. Det kan være et markedsføringskoncept, der bringer ens produkt langt ud over landets grænser. Det kan være en vej til at teste produkter, så man ikke udvikler til skraldespanden – man kan så at sige sælge udviklingen på forhånd. Der er enorme perspektiver i crowd-fænomenet. Både for små og store virksomheder.«