Speditionsbranche foran en konsolideringsbølge

Et stormvejr venter speditørerne, og flere af de mindre aktører kommer til at kæmpe for livet, forudser Deloitte i ny analyse.

De seneste årsregnskaber viser fortsat vækst og flot indtjening hos de danske speditionsvirksomheder, men billedet er langt fra langtidsholdbart.

Tværtimod vil finanskrisen udløse et veritabelt stormvejr over branchen, som vil kaste de mindre virksomheder ud i en decideret overlevelseskamp, der igen vil føre til en konsolideringsbølge.

Sådan lyder i hvert fald forudsigelsen fra Anders Kreiner, der er leder af Deloittes markedsgruppe Transport, som netop har offentliggjort en helt ny analyse af branchen.

Fra fede til magre år

- Det er kun lidt over halvdelen af speditionsvirksomhederne, som gennem de seneste fem regnskabsår konsekvent har haft overskud i alle år. Det peger på, at mange virksomheder har en meget svingende indtjening. Speditionsbranchen har haft fem fede år med et marked, der samlet set har været i stærk vækst, men for dele af branchen må man frygte for de kommende magre år, siger han.

Som omtalt i går udgør kredittiden til kunderne en af de allerstørste udfordringer for branchen, og også her svinger pendulet over til fordel for de største og mest velkonsoliderede speditører.Analysen er baseret på 96 af de førende danske speditionsvirksomheder. En analyse af indtjeningen med udgangspunkt i virksomhedsstørrelse rummer en klar indikation af, at konsolideringsbølgen er på vej. En fjerdedel af speditørerne står for 69 procent af indtjeningen, hvilket er en stigning fra 66 procent i regnskabsåret før. Med en enkelt undtagelse peger regnskabstal fra de seneste fem år på samme tendens til, at de største speditører står for en voksende del af indtjeningen.

Indtjening nedKonkurrencen er tiltagende, og det vil, ifølge analysen, yderligere udfordre virksomhedernes indtjeningsmargin. De seneste fem år har bruttoavanceprocenten været konstant faldende, selv om tiderne generelt på overfladen har været har været gode for branchen.Samtlige virksomheder i analysen er medlem af foreningen Danske Speditører. Virksomhederne ejer ikke selv transportmidlerne, men står alene for formidling og håndtering af transporterne. Vognmandsvirksomheder, rederier og andre dele af transportbranchen er ikke med i analysen, der er den femte i rækken fra Deloitte, hvis markedsgruppe Transport følger branchen tæt.