Sparrekassen Hvetbo med underskud

Sparekassen Hvetbos halvårsresultat blev et underskud på 13,9 mio. kr. efter skat mod et underskud på 7,5 mio. kr. i samme periode året før.

- Et underskud vurderes ikke som tilfredsstillende, men bag tallene ligger en tilfredsstillende primær drift, og underskuddet er således primært opstået som følge af et dårligt afkast på fondsmarkedet, samt udgifter til finansiel stabilitet i forbindelse med betalinger til Bankpakke I, konstaterer sparekassen.

Nedskrivninger på udlån belaster med 19 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. i første halvår sidste år.

Bestyrelsen har besluttet at ændre risikoprofilen på fondsbeholdningen, og i løbet af 1. halvår er beholdning på primært aktier derfor nedbragt betragteligt.

Kursreguleringer gav et underskud på 13 mio. kr. i første halvår mod mere end det dobbelte i første halvår sidste år.

Sparekassen venter nu, at årets resultat før kursreguleringer, associerede selskaber og skat ligger i niveauet 10 mio. kr. De tidligere forventninger lød på 10-15 mio. kr.

Sparekassen supplerer med, at den fortsat forventer hårde vilkår for pengeinstitutdrift i andet halvår 2009. RB-Børsen