Sparekassen Lolland taber 100 mio. i første halvår

Sparekassen Lolland kommer til at få et underskud på 102 mio. kr. i første halvår, oplyser banken i en meddelelse forud for regnskabet, der offentliggøres 19. august.

Læs mere
Fold sammen
Baggrunden er nedskrivninger på 190 mio. kr., hvoraf de 69 mio. kr. vedrører Finansbanken.

"Nedskrivningerne i Sparekassen Lolland er blandt andet påvirket af tab på ansvarligt lån ydet til andet pengeinstitut, medens øvrige nedskrivninger på koncernniveau primært kan henføres til kundeengagementer, hvor det økonomiske grundlag er blevet stærkt forringet på grund af faldende ejendomspriser samt manglende prissætning på illikvide aktier," forklarer sparekassen.

RB-Børsen