Sparekassen Lolland har kæmpestort underskud

Første halvår har udviklet sig til et mareridt for Sparekassen Lolland.

Foto: Maria Hedegaard

Banken må offentliggøre et underskud på ikke mindre end 41,4 mio. kr. efter skat første halvår mod et overskud efter skat på 8,9 mio. kr. i samme periode året før.

Det er især store nedskrivninger, der trækker det samlede resultat i rødt. Dertil kommer et lavere renteafkast på bankens overskudslikviditet, pointerer banken.

- Udviklingen i årets 2. kvartal har budt på fremgang indenfor visse områder, men samtidig en noget større tilbagegang på andre, hvilket skyldes en kombination af forskellige faktorer, der har påvirket vores bundlinje og solvensoverdækning negativt, lyder det diplomatisk fra administrerende direktør Ulrich Jespersen.

For selve basisindtjeningen holder sig fint i halvåret med 51 mio. kr mod sidste års 41,5 mio. kr. Dertil kommer de noget lavere kursreguleringer på 5,4 mio. kr. mod 33,4 mio. kr. i 2011, mens omkostningerne er reduceret til 10,9 mio. kr. fra 17,8 mio. kr.

Men nedskrivningerne tynger med hele 99,8 mio. kr. eller næste tre gange så meget som sidste års 37,2 mio. kr., hvilket trækker resultatet ned til et samlet underskud før skat på 54,3 mio. kr. Ved halvåret sidste år var der trods alt 10,9 mio. kr. tilbage at gøre godt med.

Banken igangsatte allerede ved årsskiftet en handlingsplan, som på kort sigt skulle styrke kapitalgrundlaget. Det har givet lidt luft, men de kortsigtede tiltag bliver suppleret af tiltag, som skal styrke forretningen på længere sigt.

Ledelsen arbejder på at konkretisere den del af planen, som skal sikre en langsigtet stabil og holdbar løsning for Sparekassen Lolland. Den endelige plan ventes offentliggjort inden udgangen af 2012.