Sparekassen Faaborg nedjusterer

Sparekassen Faaborg nedjusterer forventningerne til årsresultatet for 2008, efter et fjerde kvartal, der var dårligere end ventet.

I kvartalsrapporten for første til tredje kvartal 2008 opjusterede banken ellers sine forventninger til et årsresultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån m.v. og skat til over 220 mio. kr. - et resultat som nu ventes at blive på mellem 195 og 200 mio. kr.

"Det kan nu konstateres, at uroen på de finansielle markeder i 4. kvartal og den negative udvikling specielt på værdipapir- og ejendomsmarkedet har virket mere negativt på de opnåede resultater, end det var forventet efter de 3 første kvartaler i året," skriver banken i en meddelelse.

Det er primært renteindtægter og gebyr- og provisionsindtægter, der hiver resultatet nedad. Også omkostninger til Det Private Beredskab har påvirket resultatet efter skat negativt med 17,1 mio. kr.

"Ledelsen har taget en række initiativer både på indtjenings- og omkostningssiden for at tilpasse koncernen til det faldende aktivitetsniveau, blandt andet er der opsagt to medarbejdere i december 2008 og 7 i januar måned 2009," skriver bankens ledelse.

For overskuddet efter skat ventes nu et resultat på knap 100 mio. kr.

RB-Børsen