Spar Nords indtjening dykker på faldende indtægter

Lavere indtægter fra renter og gebyrer samt tab på obligationer og aktier presser resultaterne hos Spar Nord i første kvartal.

Lavere indtægter fra renter og gebyrer samt tab på obligationer og aktier presser resultaterne hos Spar Nord i første kvartal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Spar Nords indtægter faldt i kvartal til 818 mio. kr. fra 874 mio. kr., og det er primært som følge af lavere kursreguleringer og udbytte, hvor banken er ramt af en sløj periode på de finansielle markeder i første kvartal.

Banken kommer ud af kvartalet med et basisoverskud før nedskrivninger på 344 mio. kr., som er en tilbagegang fra 399 mio. kr. i samme periode året før.

Spar Nord kan til gengæld glæde sig over en gevinst på nedskrivningerne, hvor 23 mio. kr., der tidligere var reserveret til tab, er blevet tilbageført.

Det luner på bundlinjen, der viser et overskud på 311 mio. kr., hvilket er et fald fra 317 mio. kr. i samme periode sidste år.

Spar Nord Fastholder forventningerne til 2018 om en basisindtjening på 1,3 mia. kr. før nedskrivninger samt et resultat efter skat i niveauet 1 mia. kr.

Forventningerne er blevet opjusteret to gange tidligere i år efter frasalg af Valueinvest Asset Management og en opskrivning af værdien af selskabet Bank Invest Holding.