Spar Nord undersøger mulighed for udstedelse af hybrid Tier 1-kapital

Spar Nord Bank, hovedsæde på Skelagervej i Aalborg. Pyramide med påtrykt Spar Nord. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Det oplyser banken, der ser det som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur samt sikre et hensigtsmæssigt kapitalberedskab til bankens vækststrategi.

Spar Nord har derfor givet Nykredit Markets og Spar Nord Markets mandat til at arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, forestå udbudsprocessen.

Lånet ventes at blive i størrelsesordenen 400 mio. kr. og vil have uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse fem år efter udstedelsen.