Spar Nord skal have styr på politiske kendiskunder

Spar Nord opfylder ikke kravene til betjeningen af kunder, der er politisk udsatte personer, og som bestrider høje offentlige hverv i udlandet. Det vurderer Finanstilsynet, som giver et påbud.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Spar Nords systemer er ikke gearet til de højtprofilerede udenlandsdanskere, som måtte være kunder i banker.

Det vurderer Finanstilsynet, som har givet banken et påbud om at rette op på procedurerne.

Kundegruppen beskrives som 'politisk udsatte personer' bosat i udlandet og som bestrider 'høje offentlige hverv' - samt personer, der er tæt knyttet til disse personer.

»Herudover har banken fået påbud vedrørende bankens procedurer for behandling af kunder, der falder ind under betegnelsen 'politisk udsatte personer', der er kunder med bopæl i udlandet, som bestrider høje offentlige hverv, og personer med nær tilknytning hertil. Finanstilsynet har vurderet, at banken ikke i tilstrækkelig grad opfylder de lovmæssige krav til oprettelse og behandling af denne type kundeforhold.

Påbuddet falder efter en inspektion i banken med fokus på bankens risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror. 

Den vurderes overordnet set at være »middel-høj,« mens banken vurderes generelt at opfylde de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet.