Spar Nord polstreret til konsolidering

Spar Nord Bank kom ud af andet kvartal med et beskedent overskud på knap 65 mio. kr., men solvensen er fortsat i top hos Ålborg-banken, der erklærer sig parat til at deltage i konsolideringen i banksektoren.

Foto: Henning Bagger / Scanpix. Spar Nord har appetit på yderligere opkøb, og ventes snart at blive landsdækkende med købet af Fionias filialer.
Læs mere
Fold sammen
Indtægterne vokser nydeligt hos Spar Nord, men nedskrivningerne på udlån fortsætter også opad, så samlet set tjente banken i andet kvartal markant mindre end i samme periode i 2008.

Nettorenteindtægterne hoppede i andet kvartal med ikke mindre end 37 pct. til 476 mio. kr., mens gebyrindtægterne var stort set uforandrede. Samlet betød det, at bankens indtæger steg med godt 35 pct. til 715 mio. kr., eller knap 1,4 milliarder kr. for årets første seks måneder set under et.

Men nedskrivningerne forsætter også op. I andet kvartal var de på godt 144 mio. kr., efter nedskrivninger på 133 mio. kr. i første kvartal. Dermed har banken nedskrevet mere på udlånet end i hele 2008.

Parat til at vokse sig større
Bankens resultat før skat endte på 64,9 mio. kr. mod 156,4 mio. kr. i andet kvartal sidste år, og hvis man lægger overskuddet fra de tre første måneder af 2009 oven i, kommer man til et plus på 113,5 mio. kr. før skat.

Dermed er bankens egenkapital kommet op på godt 4,1 milliarder kr., og solvensen på solide 15 pct., hvor banken ifølge egne beregninger kun har brug for at have en solvens på 7,6 pct.

Bankdirektør Lasse Nyby er glad for at have sorte tal på bundlinjen.

"Sammen med en stærk kapitalstruktur og likviditetssituation, giver det os et godt udgangspunkt for at deltage aktivt i sektorens konsolidering," siger han i en kommentar.

Nordjyder lune på fynske Fionia
Sidste år overtog Spar Nord sammen med Nordea og Arbejdernes Landsbank flere filialer fra den kollapsede Roskilde Bank.

Tidligere i år kollapsede fynske Fionia, der størrelses- og historiemæssigt minder om Spar Nord. Siden har den nordjyske bank offentligt sagt, at man er interesseret i at overtage nogle af de sunde dele af Fionia, som nu ligger i det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.

Spar Nord venter, at en eventuel overtagelse af Fionias filialnet kan falde på plads inden for få uger.

Udlånet er reduceret
Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er koncernens bankindlån vokset med 9 pct., mens bankudlånet er reduceret med 3 pct.

I løbet af 2. kvartal 2009 er bankindlånet øget med 1 pct. til 32,7 milliarder kr., medens bankudlånet er reduceret med 2 pct. til 40,0 milliarder kr., hvilket primært forklares med lavere låneefterspørgsel fra erhvervskunder.

Spar Nord mener at det er lysnet så meget, at banken nu venter at tjene mellem 850 mio. kr. og 1 milliard kr., vel at mærke før nedskrivninger.