Spar Nord opjusterer og ændrer udbyttepolitik

Spar Nord overgik egne forventningerne til andet kvartal og opjusterer helårsforventningerne. Samtidig justeres kapitalmålsætningen, hvilket reducerer den andel af årets resultat, som aktionærerne kan vente at få udbetalt i udbytte.

Spar Nord Bank, hovedsæde på Skelagervej i Aalborg. Pyramide med påtrykt Spar Nord. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Spar Nord overgik egne forventningerne til andet kvartal og opjusterer helårsforventningerne. Samtidig justeres kapitalmålsætningen, hvilket reducerer den andel af årets resultat, som aktionærerne kan vente at få udbetalt i udbytte.

Andet kvartal viste en marginal stigning i nettorenteindtægterne til 393,0 mio. kr. fra 392,5 mio. kr., mens gebyrindtægterne faldt til 278,8 mio. kr. fra 294,4 mio. kr. Samtidig faldt posten kursreguleringer og udbytte til 121,4 mio. kr. fra 163,7 mio. kr.

Basisindtjeningen før nedskrivninger bakkede til 311,8 mio. kr. fra 399,3 mio. kr., men steg på halvårsbasis til 711,1 mio. kr. fra 602,6 mio. kr. Resultatet er bedre end ventet.

- Baseret på udvikling og resultater i første halvår har ledelsen besluttet at opjustere forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger fra i niveauet 1,1-1,2 mia. kr. til i niveauet 1.250 mio. kr.
- Nedskrivninger på udlån, som ved årets begyndelse forventedes at blive lavere end i 2016, forventes nu at blive markant lavere end i 2016, hedder det i regnskabet fra Spar Nord.

I andet kvartal tilbageførte Spar Nord nedskrivninger på 10,2 mio. kr., mens tab og hensættelser i samme periode sidste år løb op i 1,5 mio. kr. Udviklingen i nedskrivningerne betegnes som "meget tilfredsstillende i et halvår, hvor banken også har gennemgået en stor ordinær inspektion fra Finanstilsynet".

Finanstilsynet fandt for fjerde gang på stribe, at bankens nedskrivninger er tilstrækkelige, skriver Spar Nord om besøget.

Banken har desuden lyttet til bemærkninger fra Finanstilsynet om kapitalisering og besluttet at revidere sin kapitalmålsætning.

Spar Nord øger således kapitalkravet til den egentlig kernekapitalprocent til 13 fra tidligere "minimum 12" og en samlet kapitalprocent på 16,5 mod tidligere "minimum 15,5".

Analogt hermed nedjusteres udbyttepolitikken til 40-50 pct. af årets nettoresultat, under hensyntagen til at bankens kapitalmålsætninger er indfriet. Det tidligere mål var at udbetale minimum to tredjedele af årets overskud.

- I tilfælde af, at banken efter udbetaling af ordinært udbytte har væsentlig overskydende kapital, vil bestyrelsen løbende vurdere, hvorvidt denne kan tilbagebetales til aktionærerne i form af ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb, fremgår det af bankens regnskab for første halvår.