Spar Nord: Næste gang spærrer vi deres kort

Spar Nord har sendt breve til kunderne tre gange, men mangler alligevel legitimation fra omkring 10.000 kunder. Næste skridt er at spærre deres betalingskort.

Foto: Henning Bagger

Ud af Spar Nords 350.000 kunder mangler banken at få kopi af pas eller kørekort fra omkring 10.000, hvilket er et krav fra Finanstilsynet.

Det udløste torsdag et påbud om at få styr på dokumentationen eller afvikle forretningerne med de pågældende kunder.

Finanstilsynet har i de senere år haft øget fokus på bankernes dokumentation og legitimation for at mindske risikoen for misbrug af de finansielle virksomheder til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Spar Nord har tre gange udsendt breve til kunderne for at indhente legitimationen. Næste skridt er at begynde at lukke kundernes betalingskort, hvis de ikke sender banken en kopi af deres id-kort.

»Det er tredje gang at vi udsender breve om det her, og det næste der kommer til at ske er, at vi spærrer deres betalingskort,« siger Ole Madsen, kommunikationsdirektør i Spar Nord.

I banken kan man godt mærke at Finanstilsynet har skruet bissen på i forhold til håndhævelsen af hvidvask-reglerne.

»Det er et område som lovgivningsmæssigt har fået øget fokus de senere år for eksempel er det nyt, at vi skal have legitimation på samtlige vores kunder. Det er både en systemmæssig udfordring, og det er en udfordirng at komme ud og snakke med alle kunder og få en kopi af deres papirer,« siger Ole Madsen.

Også Arbejdernes Landsbank har mærket, at Finanstilsynet i høj grad mener det alvorligt, at bankerne skal minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

I oktober fik Arbejdernes Landsbank en kæmpebøde på 5,5 millioner kroner, fordi bankens it-systemer ikke var tilstrækkeligt gearede til at fange usædvanlige hændelser som eksempelvis store beløb, der pludselig tikker ind på kunders konti.

Systemerne var ellers blevet opdateret efter et påbud fra tilsynet i 2012, men banken fik alligevel bøden, for ikke at have holdt godt nok øje med kunderne i den mellemliggende periode.

I april uddelte det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, en bøde på 30 millioner svenske kroner til Nordea, for ikke at screene sine kunder grundigt nok. En enkelt kunde var slet ikke blevet risikovurderet. Bødens størrelse hænger blandt andet sammen med, at Finansinspektionen advarede Nordea om manglerne allerede i 2010 uden at banken altså indhentede de nødvendige oplysninger.