Spar Nord: Fremgang i toppen spises op af omkostninger

Spar Nord formåede at løfte sine basisindtægter til 854 mio. kr. i de tre første måneder af 2019, hvilket var en fremgang på 4 pct. fra samme periode af 2018. Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Spar Nord Bank, hovedsæde på Skelagervej i Aalborg. Pyramide med påtrykt Spar Nord. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Fremgangen smitter dog ikke af på bundlinjen, hvor resultatet efter skat skrumpede ind til 263 mio. kr. fra 311 mio. kr. i januar, februar og marts sidste år.

Det var blandt andet højere omkostninger, der var med til at tynge bundlinjen. Blandt andet en stigning på 11 pct. i udgifterne til personaleomkostningerne var med til at øge de samlede omkostninger til 518 mio. kr. fra 474 mio. kr. sidste år.

»Som forventet har vi vores største udfordring på omkostningssiden, hvor det høje aktivitetsniveau sætter sit præg på både løn- og driftsomkostningerne. Men det ændrer ikke ved det overordnede billede af et meget tilfredsstillende kvartal,« lyder det fra administrerende direktør Lasse Nyby i en kommentar til regnskabet.

Omkostningsudviklingen var præget af højere lønomkostninger på grund overenskomstmæssig lønstigning, stigning i lønsumsafgift samt fraværet af de positive engangsforhold, der prægede lønomkostningerne i 2018.

Derudover var der også engangsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af købstilbud på Danske Andelskassers Bank.

I kvartalet havde Spar Nord nedskrivninger på 10 mio. kr., hvilket anses som "tilfredsstillende". Posten gav i samme kvartal af 2018 tilbageførsler på 23 mio. kr. til banken.

POSITIVE TENDENSER PÅ INDTÆGTSSIDEN

Den samlede vækst i basisindtægterne kommer fra nettogebyrindtægterne, der voksede med 9 pct. i kvartalet til 317 mio. kr.

»På indtægtssiden er der generelt positive tendenser, og det afspejler, dels at vi fortsat vinder markedsandele, dels at markedsforholdene på handelsområdet var mere gunstige, end de har været de seneste kvartaler.«

»Ud over den positive udvikling på toplinjen kan vi - og ikke mindst kunderne - glæde os over et kvartal med meget lave udlånstab«, lyder det fra topchef Lasse Nyby.

Nettorenteindtægterne faldt i kvartalet med 3 pct. til 378 mio. kr., mens indtægterne fra kursreguleringer og udbytte veg 1 pct. til 118 mio. kr.

Spar Nord Bank opjusterer forventningerne til 2019 og venter nu en basisindtjening før nedskrivninger i intervallet 1,1-1,2 mia. kr. samt et resultat efter skat i niveauet 750-850 mio. kr.

Tidligere ventede selskabet en basisindtjening før nedskrivninger i intervallet 1,0-1,1 mia. kr. samt et resultat efter skat i niveauet 700-800 mio. kr.

Opjusteringen kommer på baggrund af udviklingen i årets første kvartal og det forventede salg af Sparinvest til Nykredit.

/ritzau/FINANS