Spar Nord-bestyrelsen har lån for 173 mio. kr. i banken

Fire af Spar Nords bestyrelsesmedlemmer har i gennemsnit hver især lån og kreditter i størrelsesordenen 40 mio. kr. i banken og ligger dermed langt over niveauet i andre pengeinstitutter. Et problem, når bestyrelsesmedlemmerne har personlige interesser i bankens udlånspolitik, vurderer corporate governance-ekspert.

Foto: Henning Bagger. Spar Nord Banks bestyrelse ligger forrest med hensyn til låneengagement i egen bank. F.eks. havde tidligere TK Development-direktør, ejendomsinvestor og AAB-bestyrelsesformand Per Søndergaard Pedersen ifølge årsregnskabet i sit eget holdingselskab, PSP Holding, en kortfristet gæld på 32 mio. kr. til Spar Nord ved udgangen af 2007.
Læs mere
Fold sammen
Bestyrelsesmedlemmerne i to store jyske banker har væsentlig større låneengagementer med den bank, de er sat i spidsen for, end deres bestyrelseskolleger i andre pengeinstitutter. Spar Nord Banks bestyrelse har således fået bevilget lån for tilsammen 173 mio. kr. i den bank, de er øverste ledelse for, mens Sydbanks bestyrelse har fået bevilget lån for i alt 96 mio. kr. i deres bank. Til sammenligning har bestyrelsesmedlemmerne i Danske Bank »kun« lån og lånetilsagn for tilsammen 20 mio. kr. i landets største bank.

Pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har netop sat fokus på kvaliteten og uafhængigheden af bestyrelser og sparekasser. Men i en spritny »bankudgave« af Nørby-udvalgets corporate governance-regler pointerer Finansrådet eksplicit, at lån til bestyrelsesmedlemmer ikke har indflydelse på vurderingen af deres uafhængighed. Men det er en af landets førende corporate governanceeksperter, professor ved Copenhagen Business School, CBS, Steen Thomsen, uenig i:

»Jeg er ikke så katolsk, at jeg siger, at bestyrelsesmedlemmer ikke må have en konto i banken. Men størrelsen af de beløb, som de låner, har en betydning. Hvis der er tale om meget store engagementer, så kan bestyrelsesmedlemmerne have personlige interesser i bankens udlånspolitik. Det kan det skabe tvivl om, hvorvidt der sammenfald mellem bestyrelsens og aktionærernes interesser,« siger han.

En anden corporate governance ekspert fra CBS, Casper Rose, er mindre skrap i sin vurdering:

»Beløbet er ligegyldigt, hvis bestyrelsen sørger for at respektere reglerne i aktieselskabsloven og i lov om finansiel virksomhed. De regler bestemmer, at et bestyrelsesmedlem skal træde uden for døren i bestyrelseslokalet, mens hans lånesag bliver behandlet,« siger han.

I lommen på direktionen
Redaktør af Nyhedsbrev for Bestyrelser, Morten W. Langer, er ligesom Steen Thomsen bekymret for tendensen med store lån til bestyrelsen:

»Hvis bestyrelsen har store låneengagementer med den bank, hvor de sidder i bestyrelsen, risikerer de at komme i lommen på direktionen, som jo foretager den formelle kreditvurdering,« advarer han.

Ifølge professor Steen Thomsen kan bestyrelsesmedlemmernes store engagementer skabe problemer for bankens ansatte:

»Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne eller hans virksomhed skulle komme i økonomiske problemer, kan det skabe voldsomme interessekonflikter i banken. Det stiller store krav til arbejdet i bankens kreditafdeling, hvis kreditchefen skal sige nej til yderligere engagementer med personer i bankens øverste ledelse.«

Både Spar Nords og Sydbanks bestyrelser er præget af en række erhvervsfolk, som har væsentlige engagementer med banken.

Et eksempel er Spar Nord-medlemmet, tidligere TK Development-direktør og ejendomsinvestor Per Søndergaard Pedersen, som ifølge årsregnskabet for holdingsselskabet, PSP Holding, havde en kortfristet gæld på 32 mio. kr. ved udgangen af 2007.

Spar Nord Banks kommunikationsdirektør, Ole Madsen, forklarer, at det store udlån til bankens bestyrelsesmedlemmer skyldes, at flere af dem er erhvervsdrivende med egne virksomheder. I opgørelsen af bestyrelsesmedlemmenes låneengagementer i banken indgår virksomheder, hvor de ejer mere end 50 pct. af aktierne personligt.

Fire mand i centrum
Ole Madsen oplyser, at to af Spar Nord Banks seks medlemmer, nemlig professor Per Nikolaj Bukh og Biva-direktør, Carsten Normann, ikke har væsentlige engagementer med banken. Det betyder altså, at de fire øvrige, en ejendomsmægler, en virksomhedsejer, en ejendoms- og aktieinvestor samt en landmand og vindmølle- investor, tilsammen tegner sig for den helt overvejende del af Spar Nords store bestyrelsesudlån, som i løbet af 2007 voksede stærkt til 173 mio. kr. fra 105 mio. kr. i 2006.

Hvordan udlånet af i de alt 173 mio. kr. fordeler sig på de fire medlemmer, ønsker Ole Madsen ikke at oplyse: »Det er kun noget, vi rapporterer til Finanstilsynet,« siger han. Men et simpelt regnestykke viser, at hvis de 173 mio.kr. fordeles mellem dem, så har de hver især lån og kreditter for 43 mio. kr.

Det har ikke været muligt at træffe Spar Nord Banks bestyrelsesformand, adm. direktør i Brønderslev-virksomheden Cubic Modulsystem, Jens Torben Fristrup, som er på rejse.

Sydbanks otte mand store bestyrelse skylder ifølge årsregnskabet for 2007 tilsammen 96 mio. kr. i banken, hvilket er en markant udlånsvækst i forhold til 2006, hvor bestyrelsens samlede gæld til banken begrænsede sig til 39 mio. kr.

Bestyrelsesformand, tidligere amtsborgmester Kresten Philipsen, afviser, at Sydbanks relativt store udlån til bestyrelsen betyder noget for bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed:

»Både vores eksterne og interne revision og også Finanstilsynet, når de kommer på besøg, har stor fokus på Sydbanks udlån til betyrelsesmedlemmer. Men i forhold til størrelsen af butikken har Sydbank ikke særlig store udlån til enkeltmedlemmer, hvoraf flere driver større virksomheder og landbrug,« forklarer han.

Ifølge Kresten Philipsen kan udsving i Sydbanks udlån til bestyrelsen skyldes, at virksomhedsejere eller landmænd har byggeri i gang, som i en periode finansieres via banklån, indtil kreditdforeningslånene er på plads.

»Man kan sagtens være uafhængig, selv om man skylder en halv milliard væk, hvis man bare har penge nok,« fastslår han. Formand for Landbrugsraadet, Peter Gæmelke og formanden for bestyrelsen i Ecco Sko, Hanni Toosbuy Kasprzak, er blandt medlemmerne af Sydbanks bestyrelse.