Spæde tegn på styrke i finanssektoren

Danske banker og realkreditinstitutter viser nu de første spæde tegn på en tilbagevenden til mere normale forhold efter fem års finanskrise, hvor netop bankerne har været ekstremt hårdt ramt af milliardstore udlånstab og realkreditten af udhulede pantsikkerheder på grund af store prisfald på ejendomsmarkedet.

Foto: Brian Bergmann. Nykredit Banks seneste kvartalsregnskab er et godt eksempel på, hvad der kan være på vej af positive nyheder i andre banker de kommende kvartaler.
Læs mere
Fold sammen

Det er konklusionen af to analyser i Økonomisk Ugebrev.

Økonomisk Ugebrev har dels analyseret udviklingen i 20 aflagte bankregnskaber for 2. kvartal 2013 undtaget storbankerne Danske Bank og Nordea. Udviklingen i udlånstabene er kortlagt. Og dels af Nykredit og Realkredit Danmarks seneste kvartalsregnskaber, hvor der er sat fokus på udviklingen i »overbelåningen« ud over 80 procent belåningsgrænsen og kravene til supplerende SDO-sikkerhedsstillelser.

Nykredit Banks seneste kvartalsregnskab er et godt eksempel på, hvad der kan være på vej af positive nyheder i andre banker de kommende kvartaler.

»I 1. kvartal 2013 havde Nykredit Bank samlede nedskrivninger på 217 mio. kr., men på grund af de bedre forhold kunne banken tilbageføre skønsmæssigt mindst et par hundrede millioner kroner som indtægt fra korrektivkontoen på fire mia. kr. Det betød, at banken netto kunne indtægtsføre 51 mio. kr. i 2. kvartal efter de almindelige tabshensættelser,« skriver ugebrevet.

»Vi ser fortsat en opdrift af nye nedskrivninger på privatkunder og mindre erhvervskunder, men niveauerne er acceptable. Nedskrivningsbehovet på nogle engagementer har samtidig vist sig at være lavere end tidligere, og det har givet grundlag for tilbageførsel af tidligere hensættelser. Det kan godt være, at når vi kommer længere frem, at vi vil sige at dette var vendepunktet,« siger Nykredit Bank-direktør Bjørn Mortensen.

Han oplyser også, at det er en generel bedring af forholdene, der har udløst de tilbageførte hensættelser.

»Hovedparten af bankerne er i dag så velpolstrede på grund af meget store akkumulerede hensættelser, at selv en svag bedring af markedsforholdene vil give grundlag for tilbageførsel af de tidligere hensættelser som indtægter. Det vil kunne løfte bankernes bundlinjer markant, hvis dansk økonomi og ejendomspriserne fortsætter den positive tendens,« skriver ugebrevet, der samtidig fremhæver, at det aftagende pres på realkreditinstitutternes kapitalforhold kan betyde, at de internationale ratingbureauer skruer ned på deres kapitalkrav.

Ugebrevet pointerer også, at det er vigtigere, at den aktuelle kreditklemme, som er udløst af tilbageholdenhed med at låne penge ud i banker og realkredit, kan blive lempet, hvis de finansielle virksomheder nu kan se, at det går fremad.

»I virkeligheden bugner mange banker af likviditet, efter at indlånsunderskuddene i mange banker de senest år er ændret til indlånsoverskud,« konkluderer ugebrevet.