Solens Rige kan blive mulighedernes land

En frihandelsaftale mellem EU og Japan rykker hver dag lidt tættere på. Der er stort potentiale for en virksomhed, hvis den for foden indenfor i verdens tredjestørste økonomi – men der er også udfordringer ved at handle med Solens Rige.

Foto: POOL. Formand for EU-Kommissionen, Jose Manuel Barroso (th.), og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy (tv.), trykker hånd med den japanske premierminister Shinzo Abe i forbindelse med forhandlinger mellem EU og Japan om en frihandelsaftale.
Læs mere
Fold sammen

Det japanske ørige er historisk set ofte blevet udpeget som en nation, der i høj grad har lukket sig om sig selv. I dag skal de 125 millioner japanere blot kaste et blik over havet til Sydkorea for atter at blive bekræftet i, at der stadig er noget om sagen. For Japan er blevet sejlet agterud, når det kommer til at indgå handelsaftaler, der kan være med til at skabe økonomisk vækst. I 2012 var andelen af eksporten i det fremadstormende naboland Sydkorea, der var dækket af frihandelsaftaler, 34 procent.

I Japan var tallet blot 19 procent, viser tal fra industriens organisation, DI. Men det kan dog snart ændre sig. Japan og EU arbejder på at få en frihandelsaftale på plads, der kan få vidtrækkende konsekvenser for begge parter. EU-Kommissionen estimerer, at en frihandelsaftale kan skabe 420.000 nye europæiske job – i Danmark alene vurderer DI, at eksporten til Japan kan øges med 1,8 milliarder kroner.

»Perspektiverne i en frihandelsaftale er alt andet lige gode. Vi har i forvejen en stor eksport af fødevarer og medicinalprodukter, og de områder vil blive positivt påvirket af en frihandelsaftale,« siger Peter Bay Kirkegaard, chefkonsulent inden for afsætningspolitik i DI, og tilføjer:

»Derudover er det en bred vifte af produkter, hvor der er potentiale. Vi er jo stærke inden for mange felter i Danmark, som måske ikke har oplevet den afsætning i Japan, som de kunne, fordi de er blevet bremset af japanske regler.«

En endelig aftale ligger sandsynligvis et par år ude i fremtiden, men allerede i begyndelsen af det nye år ventes man i EU-regi at gøre status på arbejdet og vurdere, i hvor høj grad den japanske regering har vist vilje til at ændre på en række udpegede tekniske handelshindringer. En aftale rykker taktfast tættere på, og det betyder ifølge den mangeårige Japan-ekspert og virksomhedskonsulent Torben Henriksen, at danske virksomheder, der lurer på nye afsætningsmuligheder, faktisk skal til at overveje mulighederne nu. Nedtællingen er i gang.

»Problemet er, at det ikke alene er Danmark, der laver en frihandelsaftale – det er EU, der laver aftalen. Europa er fyldt med store ressourcestærke koncerner, og hvis vi i Danmark bare venter og er reaktive frem for proaktive, risikerer vi simpelthen at blive hægtet af. Den, der er »firstmover« på det japanske marked, er typisk den, der vinder,« siger Torben Henriksen og påpeger, at det specielt er erhvervslivets organisationer, der har et ansvar for at stampe erhvervslivets interesse for Japan op af jorden.

I DI forsikrer chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard om, at industriens organisation har fokus på Japan og mulighederne deri. Han påpeger, at DI i november var en del af en handelsdelegation, der havde daværende fødevareminister Karen Hækkerup (S) som frontfigur. Han venter, at organisationen vil øge sit fokus på Japan i takt med, at en handelsaftale nærmer sig, og DIs medlemmer i den forbindelse vil begynde at vise mere interesse for mulighederne i verdens tredjestørste økonomi.

Og der er brug for rådgivning, tips og tricks, når det kommer til danske virksomheders muligheder i Japan. Landet er specielt, fordi det kulturelt er både meget anderledes end Europa og markedsmæssigt på mange måder stadig er lukket om sig selv. Peter Bay Kirkegaard peger på, at Japan alt andet lige er en kompliceret størrelse, når det drejer sig om at forstå forretningsforbindelsernes tankegang.

»Der er en række virksomheder, der har taget springet. Fællestrækket er nok, at de på en eller anden måde har entreret med folk, som har en kulturel forståelse for landet. Det er nok en nøgle til succes i Japan. Det er et ganske anderledes marked,« siger DI-chefkonsulenten. Torben Henriksen rådgiver til dagligt virksomheder med sult på Solens Rige via sin konsulentvirksomhed Tinteco Consult, og han mener heller ikke, at man skal undervurdere de kulturelle udfordringer i Japan. Omvendt mener han langt fra, at der er tale om uoverskuelige problemer.

»En stor del af al fejlslagen eksport- og globaliseringsaktivitet skyldes manglende forståelse for business-culture. Jeg har mange gange hørt, at folk mener, at Japan er svær. Det handler dog ofte bare om at forstå kulturen,« siger han. Der er stort potentiale, hvis det lykkes en virksomhed at komme ind på et marked med 125 millioner købekraftige forbrugere. Danmark er sådan set allerede godt med. Tal fra DI viser, at Danmark er et af de europæiske lande, der har overskud på handelsbalancen med Japan. Den danske eksport til Japan er fødevaretung, men danske virksomheder er også godt repræsenteret inden for andre sektorer. Dansk eksport til Japan udgjorde i 2012 en værdi på godt 20 milliarder kroner, når både varer og tjenester medregnes.