Solars overskud presses af højere omkostninger

Der er blevet brugt flere penge på at udvikle forretningen hos Solar, der desuden har haft ekstra omkostninger som følge af opkøbte virksomheder.

De højere udgifter koster på indtjeningen hos selskabet, der blandt andet sælger el- og vvs-artikler og kalder sig selv en service- og sourcingvirksomhed.

Solar kommer ud af tredje kvartal med et driftsoverskud før særlige poster, EBITA, på 67 mio. kr., hvilket er et fald fra 89 mio. kr. i samme periode året før.

Det skal ses i lyset af, at omsætningen faktisk steg til 2595 mio. kr. fra 2449 mio. kr. i samme periode året før, hvilket giver en driftsmargin på 2,6 pct. mod 3,6 pct. sidste år. Resultatet bliver betegnet som under det forventede.

Det er blandt andet højere omkostninger hos det hollandske selskab MAG45, som Solar købte i februar, og den norske konsulentvirksomhed EBS, købt i august, der er forklaringen på de stigende omkostninger.

Samtidig er der brugt yderligere penge på innovation og udvikling, mens der også har været visse engangsposter.

- Omkostninger i forbindelse med innovation og forretningsudvikling påvirkede resultatet for tredje kvartal, ligesom vi havde engangsomkostninger.

- Vi er dog stålsatte på at investere i vores digitale platforme og dermed styrke vores kunders oplevelse, ligesom vi investerer i at skabe vækst for vores nye virksomheder MAG45 og EBS, siger topchef Anders Wilhjelm i en kommentar til regnskabet.

Solar opjusterer salgsforventningerne til 2016 en anelse, som følge af at der har været højere organisk vækst i slutningen af tredje kvartal, hvilket forventes at fortsætte i den sidste del af 2016.

Selskabet venter nu en omsætning omkring 11 mia. kr., mens driftsresultatet (EBITA) fortsat ventes at lande på omkring 287 mio. kr.

Tidligere ventede Solar hverken markedsvækst eller organisk omsætningsvækst og regnede med en årsomsætning på 10,9 mia. kr., hvilket var på niveau med 2015. Driftsoverskuddet, EBITA, forventes fortsat at være på niveau med 2015.