Sønderlemmende kritik af Finanstilsynet

Både politikere og banksektoren tordner mod Finanstilsynet, der anklages for at være en vækstdræber, der udnytter sin magt på alt for aggressiv vis.

Finanstilsynet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Carl Redhead

Finanstilsynet er alt for aggressive og strammer konstant kravene til bankerne i en sådan grad, at der bliver lånt færre penge ud. Sådan lyder en ny heftig kritik fra flere politikere og eksperter.

»Lige nu vil jeg gå så langt som til at sige, at Finanstilsynet er den største vækstdræber i det danske samfund. Det er et meget nidkært og restriktivt finanstilsyn. Jeg bliver præsenteret for den ene sag efter den anden med eksempler på virksomheder, der ikke kan få realiseret projekter, fordi vi har et aggressivt tilsyn,« siger de Konservatives erhvervsordfører og tidligere erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K).

Det er langtfra første gang, at Finanstilsynet bliver kritiseret for deres - ifølge bankerne - krigeriske ageren.

Det er dog yderst sjældent, at bankdirektørerne tør lægge navn til kritikken, da mange frygter repressalier fra det magtfulde tilsyn i form af en strengere gennemgang af bankens forhold.

Den situation er uholdbar, mener Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen (V):

»Jeg får henvendelser fra bankdirektører og bestyrelsesmedlemmer, som fortæller om et meget restriktivt tilsyn og meget aggressive breve om for eksempel bestyrelsesmedlemmernes arbejde og kompetencer. Men de vil ikke fremvise det i formaliseret form. De er meget angste for Finanstilsynet. Det kan ikke nytte, at vi har en banksektor, der føler sig som en flok skræmte hunde,« siger han til Berlingske.

Den heftige kritik fra politikerne kommer, netop som Finanstilsynet har sendt et udkast til en vejledning om nedskrivninger i præhøring. Vejledningen skal ses som en præcisering af den stramning af nedskrivningsreglerne, som tilsynet indførte sidste år, og som betød milliardstore ekstranedskrivninger i bankerne landet over.

Banksektoren ser dog vejledningen som langt mere end en præcisering. Berlingske har talt med en lang række kilder, der ikke ønsker at stå frem med navn, men som slår fast, at tiltaget i praksis vil være endnu en stramning, der vil føre til yderligere nedskrivninger og mere administrativt arbejde.

Samme konsekvens ser John Norden, direktør i Mybanker:

»Det er en kæmpe opgave for sektoren at leve op til reglerne allerede. Det her vil udløse en kæmpe administrativ meropgave. Det vil gøre det sværere at låne, det kan forøge kreditklemmen, og det kan udløse nye store tab i bankerne,« siger han.

Kritikken af Finanstilsynet kommer blot få dage, efter at Venstre og de Konservative i Berlingske kritiserede nationalbankdirektør Lars Rohde for utidig indblanding i den spændte politiske debat om skærpede kapitalkrav.

Finanstilsynet har ingen kommentar til kritikken.

Professor i finansiering ved Copenhagen Business School Jesper Rangvid, fastslår dog, at Finanstilsynets skærpede kurs skal ses som et forsøg på at skabe mere sikkerhed og klarhed om den reelle sundhedstilstand i bankerne.