Sønderlemmende kritik af behandling af Færch-sag

Tobaksenken Tineke Færch har hyret juraprofessor til at vurdere Advokatnævnets afvisning af hendes klage over advokatfirmaet Lind Cadovius. Kritisabelt og retsstridigt, lyder dommen fra Preben Stuer Lauridsen.

Tobaksenken Tineke Færch har langt fra opgivet at få ret i en klagesag mod sin mangeårige familieadvokat Lind Cadovius. Tineke Færch får nu hjælp fra en af den juridiske verdens mest utraditionelle profiler i kampen for at få sagen behandlet ordentligt i Advokatnævnet og Advokatrådet.

Tineke Færch har bedt professor, dr. jur. Preben Stuer Lauridsen om at vurdere Advokatnævnets nej til overhovedet at behandle sagen, og hun har også bedt ham om at tage stilling til Advokatrådets efterfølgende behandling og afvisning af klagesagen, en sagsbehandling, som skete bag nedrullede gardiner.

Preben Stuer Lauridsen er ikke i tvivl. I et fjorten sider langt notat anklager han Advokatnævnet for magtarrogance og betegner nævnets sagsbehandling som absurd, særegen, kritisabel og endda retsstridig.

Tineke Færch har siden 2007 anklaget sin mangeårige familieadvokat Lind Cadovius for dobbeltrolle og fejlagtig og uhæderlig rådgivning. Beskyldningerne vedrører en stor aktiehandel, hvor Tineke Færch i 2006 solgte en post A-aktier i Færch Holding til sin datter for 57 mio. kr. Siden viste aktierne sig at være langt mere værd, og Tineke Færch beskylder derfor Lind Cadovius for at have fordrejet og tilbageholdt væsentlige informationer, der ville have haft stor indflydelse på hendes beslutning om at sælge til datteren.

Juridisk forhindringsløb
Siden har Tineke Færch været igennem et forhindringsløb for at få sin klage over advokaterne behandlet i branchens organer. Først afviste Advokatnævnet at behandle klagen, fordi Tineke Færch havde klaget for sent. Siden blev klagen taget op i Advokatrådet, som afviste den efter en sagsbehandling, som Tineke Færch aldrig fik indsigt i, fordi Advokatrådet respekterede et krav fra Lind Cadovius om fortrolighed i sgsbehandlingen.

I september 2008 stævnede Tineke Færch så Lind Cadovius med krav om erstatning på 28 mio. kr. på grund af, hvad hun anser for uhæderlig rådgivning. Sagen behandles i Københavns Byret til foråret.

Preben Stuer Lauridsen har en stribe kritikpunkter af advokatmyndighederne. Ifølge Stuer Lauridsen er det med stor sandsynlighed retsstridigt, at Advokatnævnets formand afviste at behandle klagen, fordi den var indgivet for sent. Advokatnævnets tidsfrist for klager var nemlig blevet udvidet fra et halvt til et helt år, hvilket nævnets formand valgte at se bort fra.

Advokatnævnets formand, højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen, har følgende kommentar hertil: »Hvis Tineke Færch mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl, eller hun har nye argumenter vedrørende den sag, som nævnet tidligere har afvist, kan hun bede nævnet om at se på den igen.« Og det vil Tineke Færch ufortrødent gøre:

»Vi går selvfølgelig videre med klagen over Lind Cadovius, som vi vil kræve genoptaget og sendt til behandling i Advokatnævnet – præcis som den skulle have været i første omgang,« forsikrer hendes rådgiver, Michael Teschl fra Leopoldi Management.

Sønderlemmende kritik
Stuer Lauridsen retter også en hård kritik mod Advokatrådet. Advokatrådet valgte efter nævnets afvisning at behandle klagen. Dette skete imidlertid uden, at Tineke Færch fik indsigt i sagsbehandlingen. Lind Cadovius havde nemlig understreget over for Advokatrådet, at brevvekslingen i klagesagen var undergivet fortrolighedspligt.

Advokatsamfundets generalsektær Henrik Rothe afviser, at Avokatrådets skulle have givet Tineke Færch aktindsigt i klagesagen: »Rådet er ikke ligesom nævnet underlagt forvaltningsloven. Derfor behandler rådet sager under fortrolighed for at værne om advokaters tavshedspligt over for deres klienter,« siger han.

Tineke Færch og hendes rådgivere har efterfølgende i forbindelse med stævningen af Lind Cadovius ved Københavns Byret fået indsigt i brevvekslingen mellem firmaet og Advokatrådet. Efter at have studeret brevene mener Stuer Lauridsen ikke, at Lind Cadovius på nogen måde har dokumenteret, at advokatfirmaet ikke var i en dobbeltrolle i forhold til sælger, moderen Tineke Færch og køber, datteren Merethe Færch. Lind Cadovius står fast på, at der var enighed mellem mor og datter om aktieoverdragelsen, men den køber Stuer Lauridsen ikke:

»Enighed om en overdragelsesaftale forudsætter som bekendt ikke blot enighed om, at der skal ske en overdragelse, men også om en lang række andre relevante faktorer, herunder især pris, tidspunkt og mængde, og så længe disse faktorer ikke er fastlagt, har det ingen mening at tale om enighed,« lyder Stuer Lauridsens vurdering.

Læs hele det kritiske notat her