Søndagsavisen får afvist klage over dansk mediestøtte hos EU

EU-Domstolen godkender den danske mediestøtte.

Læs mere
Fold sammen

Dermed afviser Retten under domstolen en klage fra Søndagsavisen, ejet af mediekoncernen North Media, der ville have EU's godkendelse af støtten annulleret.

Søndagsavisen havde klaget over EU-Kommissionens godkendelse af den danske mediestøtte.

Det skyldes, at mediestøtten efter gratisavisens mening er i strid med EU's regler for statsstøtte, og at støtten forvrider konkurrencen mellem medierne.

Mediestøtten i Danmark blev fra 2014 omlagt fra en distributionsstøtte til produktionsstøtte til især dagblade og internetmedier.

EU-Kommissionen roste den nye danske mediestøtte, da den i 2013 godkendte den nye ordning, der koster statskassen 363 millioner kroner om året.

Men husstandsomdelte gratisaviser fik ikke del i støtten. Derfor rejste Søndagsavisen sag ved domstolen for at få EU-Kommissionens godkendelse annulleret.

Det er Retten ved EU-Domstolen, der tirsdag har afsagt dommen. Den kan i givet fald ankes til domstolens højeste instans.