Smart Grid - himmel eller hype

I disse uger og måneder kan du ikke bevæge dig rundt i den danske energibranche uden konstant at høre folk tale om »Smart Grid«.

Foto: Mikkel Østergaard. Højspændingsmaster og Smart Grid, nye moderne elmaster nær motorvej E20 ved Vejle i Jylland.
Læs mere
Fold sammen
Smart grid er den engelske betegnelse for det intelligente el-net, der skal sikre, at vi alle sammen bruger strøm fra vindmøller og solceller, når strømmen er rigelig og billig. Og det er den som bekendt, når vinden blæser, og solen skinner. Vi får stadig mere grøn strøm – derfor skal vi samtidig bruge mere el, for strøm kan som bekendt ikke lagres. Derfor bliver nye oliefyr snart forbudt. I stedet skal folk bruge varmepumper, der kører på el. Dem, der styrer energipolitikken i vores land, forestiller sig desuden, at vi har 600.000 elbiler i 2025 – foreløbig har vi ca. 1500.


Det betyder ikke, at der ikke er perspektiver i at etablere et intelligent el-net. At det kommer til at fungere er nødvendigt for, at vi kan udbygge den danske energiforsyning med grøn energi. Og ikke mindst med leverancer fra de 90.000 danskere, der i løbet af få år har fået solceller på taget takket være statstilskud. Og de tusinder, der ventes at sætte husstandsvindmøller op, fordi partierne bag energiforliget har lovet dem en afregningspris på over to kr. pr. khw. Uanset, at markedsprisen kun er omkring 30 øre.

Det intelligente el-system skal virke og afbalancere produktion og forbrug. I modsat fald vil spændingen på elnettet ikke kunne fastholdes. Med det resultat, at hele den grønne omstilling af Danmarks energiforbrug ender med strømafbrydelser ti gange dagligt.

Men det smarte grid fordrer en masse ny hardware og software for at fungere. En del af det skal først udvikles, og her er danske virksomheder i høj grad med på vognen. For Danmark er blandt de første i verden, der har besluttet sig for, hvordan det intelligente netværk skal se ud, og hvordan det skal virke. Det giver nye muligheder for danske virksomheder, fordi danske standarder for det intelligente netværk kan gå hen og blive europæiske eller internationale. Det gør lettere at sælge dansk udviklet teknologi i udlandet.

Smart grid-projektet er stærkt hypet op – især af energiminister Martin Lidegård. Men inden iværksættere falder for ministerens lokketoner, er det nok værd at lytte en smule til djævelens advokat.

Selvom energipolitikken tilsigter, at grøn el fra vedvarende energikilder skal overtage det meste af energiforsyningen, så falder elforbruget faktisk i Europa i disse år. Dels på grund af den øknomiske krise, men også fordi energibesparelserne begynder at virke.

Måske vil hele øvelsen med at få danskerne til at bruge el om natten derfor vise sig at blive overflødig.

Det kan være, at el-selskaberne kan klare de mange leverandører af decentral el uden at skulle investere så meget i nyt udstyr, som forudset. Og i øvrigt er hele den økonomiske incitament-struktur, der skal få os til ændre adfærd, slet ikke på plads endnu. Hvem vil stå op og stryge tøj om natten, hvis man kun sparer en krone på sin elregning?

Der er desuden nye teknologier på vej, som sikrer, at ejere af solcelleanlæg og husstandvindmøller selv kan bruge den strøm de producerer i stedet for at skulle sælge den til nettet.

Nye batteriteknologier baseret på nanoteknologi rummer mulighed for, at husstande kan lagre deres egen strøm i op til 24 timer, hvis de vil have et batteri på størrelse med et køleskab stående i deres kælder eller garage.

Efter de seneste takstændeinger og politiske reguleringer vil den pris husstande kan sælge strøm til nettet variere meget afhængig af tidspunktet. Kan man derimod selv bruge sin egen lagrede strøm er gevinsten stor, fordi man så slipper for at købe strøm fra elværkerne til en pris af 2,30 kr. pr. khw,

Vi ved endnu ikke om den nye batteriteknologi er holdbar.

Men det er før set i innovationens historie, at nye teknologier kommer ind fra højre og fuldstændig ændrer et marked. Sådan kan det også gå med smart grid.

Citatboks: Der skal udvikles nye teknologier til det intelligente el-net , men måske er hele øvelsen med smart grid overflødig.